C-47 verwerpt typering Cuba als staats-terroristisch land

GFC NIEUWSREDACTIE- Het regiem van de net afgetreden Amerikaanse president Donald Trump is onlangs Cuba aangemerkt als een natie welke zich bezig houdt met staatsterrorisme.

C-47 verwerpt deze stelling en roept met name de Caraibische bevolking op zich hierachter niet te scharen.

Tussen C-47 en de Cubaanse vakbeweging bestaat er reeds decennia een nauwe samenwerking. Als belangrijke groep binnen de Cubaanse bevolking is er vanuit de werkers nimmer getoond dat deze onderhevig zijn aan staatsterrorisme, integendeel is er in de uitwisseling van informatie sprake van een grote mate van transparantie over onder meer economische en sociale omstandigheden in Cuba.

Jammerlijk was natuurlijk de sancties die door het regiem Trump aan deze typering werden verbonden. C-47 kijkt daarom vol belangstelling uit naar de verrichtingen van president Joe Biden op dit stuk, mede vanwege het feit dat het herstel van diplomatieke relaties tussen de V.S en Cuba door hem als een van beleidsdoelen is gesteld tijdens de verkiezingscampagne.

Samen met een groot aantal vakorganisaties en NGO’s in het Caraibisch gebied is C-47 actief in de “Assemblee van het Caraibisch volk”.

Samen met deze vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen uit onze regio zal C-47 zich verder inzetten dat het Caraibische volk waaronder ook Cuba in alle vrijheid hun ontwikkeling naar hogere welvaarts-en welzijnsniveaus kan beleven.

Overige berichten