Presidentiële diasporacommissie: Communicatie prioriteit bij diasporabeleid

GFC NIEUWSREDACTIE- Om de diaspora projecten te doen slagen is een goede communicatie tussen het Surinaamse Diaspora Instituut en het Diaspora Instituut Nederland van eminent belang.

“We moeten eenvormig gaan communiceren hier en ook daar. Het instituut in Nederland zal duidelijk moeten communiceren met de groepen daar.”

Dit benadrukt Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank.

Hij is van oordeel dat er veel tijd gestopt zal moeten worden in communicatie.

“Dan praten we over juiste mensen die op beide plekken ingezet moeten worden om het werk te verzetten. Er zullen frontofficers ingezet moeten worden die de ideeën of aspiraties die mensen hebben kunnen vertalen, de netwerken en type projecten die de diaspora vanuit Nederland wil oppakken in Suriname.” Vervolgens zal de informatie door gecommuniceerd moeten worden naar de stakeholders in Suriname.”

De commissie heeft op verzoek van president Chandrikapersad Santokhi een presentatie verzorgd aan het staatshoofd, die behoefte had aan een toelichting van het rapport welke de commissie recent heeft uitgebracht.

De president wilde onder andere weten welke aspecten van belang zijn binnen het diasporabeleid.

In het rapport zijn belangrijke zaken vermeld, zoals; hoeveel kapitaal er mogelijk aangetrokken kan worden bij de diaspora in Nederland.

“Er is een verdienmodel bekeken. Jaarlijks komen mensen uit diaspora in met kapitaal welke vloeit naar de Surinaamse economie. We zien dat allemaal niet. Het is verborgen in contant geld. Het verborgen in goederen en dienstverlening.

Ook de toeristen die gemiddeld tussen 1000 en 1500,- euro uitgeven tijdens hun reis. Niet vergeten de zakenrelaties. Als je dit alles berekent dan komen we op een bedrag in de orde van zestig miljoen Euro op jaarbasis.

“Wij weten op gevoel af dat de diaspora altijd al investeert in Suriname. Wat wij doen is het legitimeren en zeggen wij erkennen het als regering. Wij hebben er structuren ervoor gezet. Wij heten jullie welkom en we gaan samenwerken om die inbreng en inzet alleen maar te vergroten’’.

De voorzitter zegt dat het staatshoofd tijdens zijn bezoek aan Nederland voornemens is gesprekken te voeren met de diaspora aldaar.

“Er liggen concrete plannen klaar voor de totstandkoming van beleid en wetgeving ten aanzien van compliance.

Voorzitter Orie zegt in dit kader dat het fantastisch is dat de regering een 400-tal projecten heeft geïdentificeerd.

“Wat zou mooier zijn als je ook je portfolio met je sectoren, activiteiten en projecten kan marketen en mee kan nemen om te kijken hoe dat deel van de diaspora mee kan denken en kan participeren. Met als doel dat de diaspora daar haar betrokkenheid kan vergroten middels samenwerking of kapitaal.

“Het gaat nu erom alles te doen met allerlei communicatie middelen, met dialoog en een goede verstandhouding.”

Verder wijst er op dat zaken goed elkaar afgestemd moeten zijn. Hij noemt onder andere vraag en aanbod.

“We investeren in samenwerking. We moeten meer gaan bijhouden wat het belang en de inbreng is van diaspora mensen.