fbpx

Zwervers niet zonder meer wegstoppen in psychische instelling

INGEZONDEN– Het probleem van de dak- en thuislozen – in de volksmond meer bekend als zwervers – speelt al vele jaren en is het opeenvolgende regeringen niet gelukt om dit probleem te reduceren.

Volgens het jongste onderzoek van het Bureau Dak- en Thuislozen in 2019 liepen ruim 200 dak- en thuislozen rond in Paramaribo. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie mag worden aangenomen dat dit aantal is toegenomen. Ook is niet duidelijk hoeveel dak- en thuislozen zich bevinden in de overige districten.

Veelal wordt neergezien op deze burgers, terwijl ze ook mensen zijn en met evenveel respect behandeld zouden moeten worden.

Niet alle ‘zwervers’ hebben psychische problemen en zouden dus niet weggestopt moeten worden in een psychiatrisch instelling.

Sommige van de dak- en thuislozen die nu rondzwerven, zijn op straat beland vanwege de slechte economische situatie in het land. Mensen die niet in staat zijn om hun huur te betalen, omdat ze werkloos zijn geworden, mensen die hun huis kwijt zijn, vanwege een niet betaalde schuld bij de bank of geldschieter en ga zo maar door.

BEKIJK OOK
Kapitale Delicten onderzoekt roofmoord te Langatabiki, nog geen aanhoudingen

De overheid zal met ondersteuning van maatschappelijke organisaties moeten werken aan een resocialisatieplan. Dak- en thuislozen vragen om speciale maatschappelijke begeleiding en horen dus niet thuis bij het Psychiatrisch Centrum Suriname dat grotendeels zorgt draagt voor opvang van deze burgers.

Wij zijn daarom verheugd met het initiatief van de districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost die de “Commissie Homeless People” heeft geïnstalleerd die oplossingsmodellen moet bedenken om het vraagstuk van de dak- en Thuislozen structureel en duurzaam aan te pakken.

De Stem

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Is de politie niet in staat om de schoften tegenover de Centrale Markt te verwijderen?