fbpx

Zuidelijk deel Suriname krijgt straatverlichting

In het zuiden van Suriname is deze week een start gemaakt met werkzaamheden om alle dorpen te voorzien van straatverlichting.

Deze actie zal het gevoel van veiligheid en het woongenot onder de burgers vergroten. Bij diverse consultaties die eerder door het Bureau Volkscontacten zijn gehouden hebben de bewoners van de dorpen aangegeven dat zij uitkijken naar verlichting in hun woonomgeving.

Door tussenkomt van een ondernemer zijn inmiddels materialen ter beschikking gesteld. De stortingswerkzaamheden voor het plaatsen van palen van het netwerk, zijn reeds aangevangen in het eerste dorp en wel Kwamalasamutu. Tevens wordt er ander noodzakelijk onderhoud gepleegd aan bijvoorbeeld de brug in het dorp.

BEKIJK OOK
Vandalen laten Brasaplein niet met rust

De aanleg van straatverlichting, die op zonne-energie functioneert, zal nog enkele weken in beslag nemen. Het gaat om 60 kolommen-palen met verlichting. Dit nieuws voor Kwamalasamutu volgt op een ander heugelijk feit afgelopen week, waarbij in het dorp twee nieuwe waterbronnen succesvol zijn aangeboord door de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM).

De waterleidingmaatschappij zal nu verder werken om de bronnen te verbinden met het netwerk in het dorp om het waterprobleem structureel op te lossen.