Zoveelste schrijven CLO aan regering over ambtenarensalarissen

GFC NIEUWSREDACTIE- In een brief aan de president vraagt de voorzitter van de Centrale van Landsdienaren organisatie (CLO), Ronald Hooghart, voor de zoveelste keer aandacht voor aanpassing van de salarissen van ambtenaren.

Hooghart meent dat de regering bewust draait om de situatie, terwijl de prijzen in de winkels met factor 3 zijn gestegen. Mensen komen volgens de vakbondsleider niet meer uit met hun salaris.

Hieronder de brief van de CLO-voorzitter

We liggen nu een jaar na de Algemene Geheime Verkiezingen in de Republiek Suriname.

Een democratische verkiezing waar door de burgers van de Republiek Suriname een regering is gekozen om haar verder te brengen naar grotere hoogten.

In de praktijk blijkt echter dat we eerder verder van huis zijn.

Na een jaar merken we als burgers van de Republiek Suriname dat de kosten van levensonderhoud tot op dit moment met een factor van 3 zijn verhoogd en terwijl we dagelijks met verhoogde prijzen moeten dealen, houdt de regering trots vele benaderingen via de CLO meer dan ¼ deel van hun salaris in en u draait rondom de afspraken gemaakt tegen de achtergrond van het principe van het gelijkheidsbeginsel.

Op dit moment zijn de grote winkelzaken gewoon op slot gedaan, zodat ze de prijzen wederom kunnen aanpassen.

Het lijkt ons dat u niets meeneemt om de landsdienaren alsook de totale burgerij tegemoet te komen.

Uw uitgangspunt in kader van de relatie met het IMF geeft duidelijk aan dat u het Surinaams volk in een groter negatief avontuur drijft.

Het is overal internationaal alsook nationaal bekend dat IMF in feite een instituut is ter bescherming van de belangen van de rijken in deze wereld.

Het blijkt dat de vroegere koloniën er niet beter van worden.

Regering van Republiek Suriname, het lijkt ons dat de benadering voor samen doen en of samen werken slechts een loze betekenis heeft; reden waarom wij dit aangeven is dat de regering de vakbeweging slechts gebruikt om haar aan te horen, verder houdt zij zich bezig met verdeel en heerspraktijken rondom deze instituten.

De regering vraagt aan de CLO meer tijd om tot invulling te komen van gemaakte afspraken.

Terwijl ze achterom met dissidenten bezig is waardoor die meer tijd en ruimte krijgen om hun snode daden uit te voeren zodat u de afspraken niet hoeft na te komen.

De politiek domineert de samenleving, uitgaande van het opportuniteitsbeginsel.

Reden waarom de samenleving steeds minder waarde hecht aan de benaderingen van politici, met andere woorden de politici breken de sociale beginselen af, geloofwaardigheid neemt af en we komen terecht in asociale culturen waar de mens niet van gediend is.

Principe gaat voor de werkelijkheid op de vlucht. De wenselijkheid van goedheid neemt steeds meer af, daarvoor komt kwaadwilligheid in de plaats.

Het volk van Suriname had dit niet verwacht van Surinamers; niet vergetende dat zij voor vierhonderd jaar onder een kwaadwillig deel van de mensheid heeft moeten slaven.

Wij staan erop dat het salaris van de ambtenaren wordt aangepast zoals zij dat kregen nl. het loon met de TWK erop; de verschillen in vakantiegeld.

Het verschil in overuur en de uitbetaling daarvan. Het optrekken van alle toelagen. Het aanpassen van de toelagen betreffende huwelijksambtenaren.

Voor de goede orde maken wij een overzicht van de invulling van het gelijkheidsbeginsel: uitgaande van het loon van de onderwijsgevenden per december 2016 – 100%. Per januari 2017 + gemiddeld 111% samen is dat 211%.

De ambtenaren hebben pas in 2018 een aanpassing gehad van 25% uitgaande van de basis 100% is dat samen 125%.

Als we de TWK bijtellen is dat +25% samen 150% doordat u het heeft ingehouden blijft dat 125% dus heeft de andere groep 211 – 125 is een verschil van 86%.

Was die TWK aangebleven dan was het verschil 61% en hadden we die TWK aangehouden met die 25% erbij dan zaten we op 187½%.

We zouden dan zitten met een verschil van slechts 22½%, maar door kwaadwilligheid van de regering blijven we met een verschil van 86%.

Politici zie dat tegen de achtergrond van het uitbrengen van een stem t.b.v. de verkiezing, iedere burger heeft maar 1 stem.

Wanneer het verraad adviseert dat we met een reeks moeten werken, dan ben ik daar 500% mee eens, maar die verraders kennende weet ik dat dit een scenario is om de totale samenleving voor de gek te houden.

De groep verraders is alleen maar bezig om de wens van de VHP tot invulling te brengen.

Al jaren is men bezig te streven naar de ontwikkeling, met name de vakbeweging VHP.

Kan een burger in dit land bevroeden dat deze jongens daarmee bezig zijn, met allerlei leugenachtige praatjes en vooral loerend om met alles wat we hier zeggen naar de rechter te stappen, wetende dat je nooit weet wat ze gaan beslissen?

Het goed om hier ook aan te geven dat ze in de afgelopen jaren duidelijk hebben getoond niet de moed te hebben een gevecht aan te gaan zonder dat ze de backing daartoe hadden.

Walter Donner schreef zijn boek “De rechter is ook maar een mens”.

Het lijkt ons ook goed u aan te geven dat de regering in het kader van de Covid-19-situatie de scholen heeft gesloten; echter blijven de ambtenaren naar hun respectievelijke instituten gaan, waar we overigens geen bezwaar tegen hebben.

Maar regering als wij lockdowns hebben en praten over distantie; waarom laat u de ambtenaren dan met zovelen in de bussen van het openbaar vervoer reizen naar hun werkplek?

Overigens lijkt het ons dat de regering een grote propaganda voert ten behoeve van het vaccineren van burgers terwijl overal ter wereld acties worden ondernomen tegen het onderhavige,” aldus Hooghart.

Overige berichten