fbpx

Zorgverleners buigen zich over verbetering moeder- en kindzorg

Zorgverleners en zorgvragers hebben zich tijdens een workshop gebogen hoe de resultaten van de moeder- en kindzorg te verbeteren. Het ministerie van Volksgezondheid is ertoe overgaan de workshop ‘Maturnal and Newborn community health’ te organiseren, omdat het departement het belangrijk vindt dat zorgverlening naar moeder en kind optimaal is.

Medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopiesingh van ’s Lands Hospitaal zegt dat de workshop belangrijk is, omdat er nagegaan moet worden hoe actoren kunnen inspelen om te zorgen voor verbeterde cijfers rondom moeder- en kindzorg. “Het is ook belangrijk te weten hoe men denkt vanuit de gemeenschap. Welke interventies en oplossingen er vanuit de gemeenschap worden aangedragen”.

Nannan Panday-Gopiesingh zegt verder dat het belangrijk is dat zorgverleners weten vanwaar de cliënten komen, wat hun achtergrond is en hun behoeftes zijn. “Zo alleen zullen we kunnen zorgen voor de verbetering van een aantal zaken.” Zij noemt als voorbeeld het terugdringen van het aantal gevallen van moeder- en kindsterfte.

OOK INTERESSANT
Invallen bij geldtransactiekantoor op verdenking van witwassen, mogelijk ook Surinamers aangehouden

Aan de workshop hebben onder anderen deelgenomen: verloskundigen, buurtorganisaties, vrouwenorganisaties, vertegenwoordigers van zorginstellingen en het ministerie van Volksgezondheid.

Marjorie Vredeberg, coördinator Safe Motherhood van het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat het belangrijk is de gemeenschap te informeren. “Men denkt nog steeds dat moeder- en kindzorg iets voor het ziekenhuis is, maar ook voor andere gezondheidsinstellingen en de gemeenschap is er een rol weggelegd”.

Tijdens de workshop is de stand van zaken over moeder- en kindzorg gepresenteerd. “De bedoeling is om alle nodige actoren te betrekken bij moeder- en kindzorg. Wij vinden het belangrijk dat we gezonde moeders en kinderen hebben in de samenleving.”(GFC)