fbpx

Zorgverbetering in stroomversnelling op scholen in Boven – Suriname

Vanaf 2012 maakt Stichting Onderwijs der EBGS met succes gebruik van het Zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg. Dit door Saga Interproject Suriname ontwikkelde programma realiseert een verlaging van leerlingenverzuim en schooluitval.

In januari 2017 zijn deze organisaties, met behulp van financiering door het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) en het Maagdenhuis Fonds, gestart met het opleiden van Medewerkers Leerlingenzorg (MLZ) in 3 dorpen in het district Sipaliwini.

Op de EBGS – scholen in de dorpen Pokigron, Abenaston en Nieuw Aurora worden leerkrachten opgeleid om de zorg op hun school te verbeteren. De ouders en de dorpsleiding zijn geïnformeerd en ondersteunen dit programma.

Het trainingstraject dat 2 jaar duurt, is van start gegaan met het registreren van het verzuim met een daarvoor speciaal ontwikkeld registratieprogramma. Het programma laat op klas, school, cluster en stichtingsniveau zien hoe het verzuim zich ontwikkeld. Na analyse worden gepaste interventies ingezet om het verzuim van leerlingen te beperken en te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen. Frequent verzuim is echter een signaal dat iets niet in orde is.

De MLZ’ers hebben in de afgelopen periode een start gemaakt met adviseringstrajecten, waarbij de MLZ’er haar collega’s adviseert aan de hand van een zorgvraag. De MLZ’er doet ook de procesbegeleiding om er voor te zorgen dat het zorgprobleem ook echt aangepakt wordt. Indien ondanks het advies het zorgprobleem niet vermindert, wordt het traject verlengd met een onderzoek en resulteert in een handelingsplan voor de leerling.

Binnen het MLZ programma wordt de zorgmeting in november en juli van het schooljaar gedaan. De 0-meting van november 2017 wordt na analyse omgezet in een plan van aanpak zorgsignalen voor de coaching van de leerkrachten hoe de zorgsignalen aan te pakken.

OOK INTERESSANT
De partij die nooit slaapt, Pertjajah Luhur, geeft maaltijden aan have- nots

In juli 2018 wordt de eindmeting gedaan om na te gaan wat het effect is van de uitvoering van het plan. De komende maanden zullen de MLZ’ers van het Binnenland gericht werken aan het verbeteren van de zorgsignalen die uit de analyse van de zorgsignalen zijn gekomen.

De deelnemers aan de training zijn enthousiast over de trainingsmethode waarbij er gefaseerd gewerkt wordt aan de opbouw van hun competenties. Aan het eind van het project in augustus 2018 kunnen de deelnemers hun certificaat behalen als zij aangetoond hebben de methode te beheersen. EBGS wil met een zeer gevarieerde aanpak ook de scholen in Boven Suriname ondersteunen bij de aanpak van verzuim en schooluitval.

De doelstelling van het zorgprogramma MLZ is het terugdringen van het leerling verzuim en de uitval uit het onderwijs door een preventieve aanpak. De doelgroep is kinderen in de leeftijd van 4 – 16 jaar met specifieke onderwijsbehoeften, verzuim en sociaal-emotionele problemen.

Het zorgprogramma MLZ is een integrale aanpak van zorg binnen de school door middel van zorgcoördinatie, trajectbegeleiding verzuim en leerplichthandhaving. Door de opzet van een zorgteam met opgeleide MLZ’ers en een ambulant zorgaanbod wordt de zorg binnen de scholen vormgegeven.

Op dit moment werken 26 voj- en basisscholen van Stichting Onderwijs der EBGS met het MLZ programma en er zijn 32 MLZ’ers. Het zorgprogramma MLZ ligt geheel in de lijn met het beleid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur om de zorg op alle scholen te verbeteren.(GFC)