fbpx

Zorgraad bezorgd over financiële problemen gezondheidssector

De Zorgraad zegt met bezorgdheid kennisgenomen te hebben van de artikelen in de media waarin een aantal direct betrokkenen zich uitspreken over onder meer de financiële problemen in zorgland.

“Zoveel is duidelijk: er is sprake van niet voldoende cash flow om de reguliere betalingsverplichtingen op tijd te voldoen”, onderstreept de Zorgraad in een verklaring.

Wat volgens haar breed wordt erkend, is dat onderliggend aan dit financieringsprobleem een structureler vraagstuk schuil gaat waar de minister zich heel nadrukkelijk over uitspreekt.

Zij wijst erop dat de bewindsman de huidige financiële situatie erkent en dat hij er alles aan doet om samen met partijen eruit te komen. Het ministerie heeft tijdens de laatste begrotingsbehandeling zelf er op aangedrongen om meer geld voor de zorg vrij te maken ten behoeve van de ziekenhuizen.

“ Daar sta ik nog steeds achter, maar domweg 200 tot 300 miljoen extra aan ziekenhuizen geven zonder het uitvoeren van een herstructureringsplan, brengt ons 6 maanden weer op dit zelfde punt,” haalde de minister aan. Dit is daarom volgens de Zorgraad geen optie. “De teerling is geworpen. Eindelijk wordt dit standpunt publiekelijk verwoord”.

De Zorgraad onderschrijft dit standpunt voluit. In deze opvatting zegt zij gelukkig niet alleen te staan. “Het is onderhand hoog tijd voor een structurele oplossing van dit maatschappelijk onaanvaardbaar probleem. Dit vereist een gezamenlijk optrekken van alle betrokkenen in het besef dat dit een nationaal vraagstuk is. De nationale ziekenhuisstrategie waarover de minister sprak, kan een aanzet daartoe zijn”.

De Zorgraad heeft op 23 juni 2016 een advies uitgebracht en gepresenteerd aan de minister van Volksgezondheid, de Ziekenhuisraad en de verzekeringsmaatschappijen. Dit advies betrof het invoeren van een verhoging van de ligdagtarieven. Hierdoor zouden de ziekenhuizen circa 2 miljoen per maand meer aan inkomsten kunnen genereren. Hoewel de verzekeringsmaatschappijen zich volledig in dit voorstel konden terugvinden, bleef het verder stil.

De Zorgraad beseft dat met deze inkomstenverhoging niet alle problemen opgelost zouden zijn, maar dat het in elk geval een financiële verlichting voor de Ziekenhuizen teweeg zou hebben gebracht.

De Zorgraad roept hierbij alle partijen op om gezamenlijk te werken aan de zo noodzakelijk en structurele oplossing voor dit maatschappelijk probleem.(GFC)