fbpx

Zonder ons bos, hadden we het niet gered

GFC NIEUWSREDACTIE- De Inter-Amerikaanse Commissie van Vrouwen (CIM/OAS) heeft gisteren op de Internationale Vrouwendag een rapport uitgebracht, getiteld “COVID-19 in the Lives of Women: Findings and Recommendations on the Emergency of Caregiving,” oftwel “COVID-19 in het leven van vrouwen: bevindingen en aanbevelingen over de noodsituatie van de zorg.”

Eén van de kernthema’s in dit rapport is zorgverlening en de rol van vrouwen daarin. Een belangrijke bevinding is dat mantelzorg een onlosmakelijk onderdeel is van het herstel van de economie.

Op grond hiervan heeft CIM/OAS vastgesteld dat economisch herstel niet volledig en effectief kan verlopen zonder de deelname van vrouwen.

In Inheemse dorpen in Suriname zien wij tal van voorbeelden van vrouwen, waaronder vrouwelijke dorpshoofden, die zich onbaatzuchtig hebben ontfermd over de mensen in hun gemeenschappen.

Kapitein Muriel Fernandes van Cassipora vertelt dat kort na de uitbraak van het coronavirus in Suriname in 2020 het dorpsbestuur genoodzaakt was maatregelen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De weg naar Cassipora werd toen afgesloten en hierdoor mochten mensen het dorp niet zomaar binnenkomen. Daarnaast werden besmette dorpelingen geïsoleerd te Blaka Watra (recreatieoord van Cassipora) waar ze konden uitzieken.

Veelal waren familieleden belast met de zorg en werden ondersteund door de dorpsleiding. “We lieten de mensen niet in de steek en het dorpsbestuur zorgde voor traditionele medicijnen, paracetamol en bruistabletten.

Personen die pakketten van de overheid konden missen, hebben deze afgestaan aan de zieke mensen”, zegt Fernandes.

Verder heeft de Medische Zending op verzoek van het dorpshoofd een informatiemeeting over het Covid-19 virus en het vaccin gehouden met dorpelingen.

BEKIJK OOK  Lichte toename Covid-gevallen

Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. “95 procent van het dorp is gevaccineerd en we hebben ervoor gezorgd dat mensen werden vervoerd naar de priklocatie te Powakka”, zegt het dorpshoofd.

Aangezien de Covid-19-pandemie de economische situatie in de dorpen heeft verslechterd, stimuleert dorpshoofd Fernandes dorpelingen die een kleine onderneming willen opzetten.

Fernandes: “Iemand die aan kippenteelt wil doen, maken we wegwijs hoe deze persoon de zaak kan aanpakken. We streven naar zelfredzaamheid.”

Ook dorpshoofd Joan van der Bosch van Pikin Poika trof preventieve maatregelen om het virus de kop in te drukken en drukte haar gemeenschap op het hart om de Covid-19 regels in acht te nemen.

“We hebben tot heden officieel één besmette persoon gehad en dat betekent dat onze maartregelen niet voor niets waren”, zegt Van der Bosch.

Ze benadrukt dat de impact van de ziekte veel erger zou zijn, als het dorp niet beschikte over grond en bos. Hierdoor kunnen de mensen nog jagen en vissen om eten op tafel te zetten. Vanwege de lockdowns waren de winkels immers gesloten.

Dorpelingen zijn ook meer gaan planten waardoor ze hun eigen gewassen hebben en minder afhankelijk zijn van producten in de supermarkten.

“Daarom is de grond en het bos heel belangrijk voor ons en zonder deze zaken zouden we het niet redden. Vandaar dat ik blijf pleiten voor de wettelijke erkenning van onze grondenrechten”, aldus dorpshoofd Joan van der Bosch.