Zonder certificering, geen exploitatie recreatieoord

De lijst van recreatie oorden en badplaatsen die gecertificeerd worden voor dit jaar zal op 15 augustus worden gepresenteerd aan het publiek. Dinsdag is de controle op naleving van de voorwaarden begonnen op de oorden en badplaatsen. Het streven is om binnen 2 weken alle zaken in orde te krijgen voor wat betreft de veiligheid en hygiëne.

Het aantal bezoekers aan de oorden in Para loopt in de tienduizenden per weekend. In de grote vakantie ontwikkelen mensen recreatieoorden of badplaatsen langs de kreken. Er is toestemming nodig van het districtscommissariaat om als recreatieoord te kunnen functioneren. Wie niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt geen toestemming en mag niet operationeel zijn. Alle illegale oorden zullen ook in beeld worden gebracht en ontruimd worden van bezoekers.

Het commissariaat geeft jaarlijks dezelfde richtlijnen voor de exploitatie van de oorden. De bestuursdienst voert samen met de milieu-inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), de politie en brandweer controle uit. Bij deze controle wordt onder andere gelet op de sanitaire voorziening, brandveiligheid, vuilverwerking, EHBO- voorzieningen en de aanwezigheid van lifeguards.

De aanwezigheid van lifeguards en een bemande EHBO-post is een verplichting op elke oord. In alle kreken en badplaatsen moeten dieptelatten worden aangebracht waarop de diepte af te lezen is. De voorwaarden in de vergunning voor openbare vermakelijkheden (party’s en andere feestelijkheden) moeten ook worden nageleefd.(GFC)