Zingt de nachtegaal over een franchepane verhaal?

“I did it my way”, pretendeert iemand hiermee trots te benadrukken dat iets in de afgelopen periode perfect is geïnitieerd? De aansluitende vraag is, wat is zo perfect dat men er trots op kan zijn? Vanuit een ander optiek bekeken rijst de vraag of het veelvuldig gezang eigenlijk gejank enigszins gerelateerd kan worden aan dementeren?

Immers het is niet makkelijk om als mens stand te houden tegen de wet van karma als je zoveel negatiefs op je kerfstok hebt. Het zal blijken dat noch de “self proclaimed” bisschop noch de sjamaan de “molen der natuur” tot stoppen kan dwingen of zonden kan opkopen. Er moet absoluut sprake zijn van een waardeloos karakter, als een politicus tegen beter weten in de bevolking zaken voorhoudt die niet op waarheid berusten.

Desalniettemin kan er ook sprake zijn van het ontbreken van belangrijke competenties en de daaruit voortvloeiende visie. Het is makkelijk anderen te beschuldigen van het ontbreken van visie, echter zal het duidelijk worden wat je eigen kwaliteiten zijn, als je op gegeven moment door de mand valt. Bij het schrijven van dit stuk wordt de scribent op een frappante wijze op de lessenaar geconfronteerd met het “document”, getiteld: ”Goede prestaties en positieve vooruitzichten Surinaamse economie ondanks uitdagende externe omgeving”, onder verantwoordelijkheid van “the man himself” d.d. 8 mei 2015.

Elk verstandig mens zal vreemd opkijken als dit “document” geplaatst wordt naast het inhoudelijke van de persconferentie over het treurige internationaal economisch verhaal. Het is jammer dat een s ’landskind haar eigen samenleving vernietigt uit puur egocentrisch belang.

“A no omdat joe pikien por en libi, da joe musu fu pori a libi fu trasma pikien”! De roep om de aanpak van corruptie ter hand te nemen, is vijf jaren lang genegeerd, in weerwil van een zelf geproclameerde “kruistocht tegen corruptie”.

Individuen die kunnen relativeren en bekend zijn met feiten, hadden bij voorbaat reeds aangegeven dat niet opgetreden gaat kunnen worden tegen figuren die de heimelijke verrichtingen van “the man himself” kennen. Het is bekend dat bepaalde figuren door het gemis aan competenties niets kunnen zonder de hulp van secondanten, die hen uiteindelijk als weerloze wajangpoppen bespelen. En vooral geldt, “te tigri kon owroe, dagoe srefi eeee…, I sabi toch”!

Zie de voorbeelden van het niet kunnen optreden tegen: de man die hij over het plein zou slepen; de andere die hem de laan heeft opgestuurd in de functie van adviseur van staat; de twee postboden die hem op goede vrijdag de ontheffingsbrief overhandigden; jozef; momo; abra; oom ne; opa har; opa gil en vul maar aan. Een nieuwere “release” van “voor de gekhouwerij” blijkt de “soap” te zijn met “Sandew beta”.

Weet “sandewha” niet dat het motto van een trouweloze is: “betre mi lagi ,ma mi no dong”? Waarom mensen zoveel aandacht besteden aan hun voornemen is ook wel vreemd. Wel mag aan waardeloze politici worden meegegeven: jullie kunnen echt wel jullie knechtjes uitkiezen! Kijk maar naar het vorige kabinet, als de man himself het zo goed meende met het land en het echt niet ging om het doordrukken van de amnestiewet en het vergaren van financiën en machtsposities voor zichzelf, waren die knudde trawanten nooit in functie benoemd.

Als je meent zo goed geïnformeerd te zijn, het beste voor ogen te hebben met jeugdige Surinamers en vooral een God dienend mens te zijn, dan had je allang anders gehandeld. Het is schandelijk om misbruik te maken van grote groepen minder ontwikkelden en hen zand in de ogen te strooien, om later als een verlossende engel op te roepen dat zij de buikriem strakker moeten trekken in belang van de natie! “Yere noh desi, a wiens Gado srefi kon fu leg mi uit dati joe é mening oprecht nanga Sranan, mi é donder eng op”!

Ps.: Aan het einde van hun politieke latijn, zullen hypocrieten proberen om faam te creëren, welke na hun dood moet voortleven. Let op, zij zullen als schijn selectief koppen laten rollen van figuranten die geen dreiging voor hen vormen! Blijft u toch steeds uw bijdrage leveren aan de welvaart van ons land!

Drs. Frits Lalay

Overige berichten