“Zij die hun geschiedenis niet kennen, kunnen hun toekomst niet plannen”

GFC NIEUWS- “Zij die hun geschiedenis niet kennen, kunnen hun toekomst niet kunnen plannen. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren dat die uitspraak op waarheid berust,” haalde de NPS’ers Irshaad Fatehmohamed aan tijdens een vergadering in Blauwgrond.
Fatehmohamed: “ Ik ben oud genoeg om te kunnen praten over drie politieke perioden. De periode 1996-2000, 2000-2010 en 2010 tot heden. Na de tachtiger jaren hebben we in 1991, een regering gehad onder leiding van de Nationale Partij Suriname. Die regering heeft er alles aan gedaan om zodanig beleid te voeren om alles dat kapot was geslagen te herstellen en te stabiliseren. In 1996 waren er weer verkiezingen. Het volk van Suriname besloot toen voor een andere regering te kiezen onder leiding van de NDP.”
“De NDP nam in 1996 over met een kasreserve van 12 miljard Surinaamse gulden. Als de huidige regering deze reserve had behouden, zou Suriname hier de vruchten van hebben kunnen plukken. Wij zouden de ontwikkelingen meemaken. Gierigheid, hebzucht en ondeskundigheid zorgden ervoor dat die bewuste NDP-regering in nog niet eens twee jaren tijd de kasreserve had opgemaakt.”
“Toen het geld op was, ging men nieuw geld drukken. En daar begon de misère. Weg kasreserve, weg balanseconomie. En de koers ging omhoog. Toen ging men lenen. Lenen is een karaktereigenschap van de NDP. Het lenen heeft de staatsschuld groter gemaakt. Toen er geen uitweg meer was wilde men de nationale trots, staatsolie verkopen. Gelukkig dat de bevolking van Suriname anders heeft beslist en de verkoop niet door is gegaan.”
“In het jaar 2000 hebben we verkiezingen gehad en kreeg de NPS regeerverantwoordelijkheid. Alle rommel werd opgeruimd. Er werd gewerkt aan het stabiliseren van de economie. Terwijl de economie op gang kwam, hebben wij als Surinamers er zelf voor gekozen om in 2010 te gaan experimenteren. We hebben weer een NDP-regering aan de macht gezet.”
Fatehmohamed vervolgt: “Dit is het verschil: tijdens de regeer periode van de groene partij, was de koers van de Amerikaanse dollar 2,80. Nu is de koers 8,80.Tijdens de NPS was er een stabiele economie, je kon sparen en plannen maken. Momenteel is er geen stabiele economie. In de regeerperiode van NPS werd er ook geleend om ontwikkeling op gang te brengen. Er moet geleend worden op een verantwoordelijke wijze. In de periode van de NPS waren de nutsvoorzieningen betaalbaar.”
“Wij Surinamers klagen altijd. Ook in die periode hebben we geklaagd over de prijzen die we moesten betalen voor de nutsvoorzieningen, maar ze waren betaalbaar. Men zit nu naar allerlei manieren te kijken, hoe te bezuinigen omdat de nutsvoorzieningen niet betaalbaar zijn.”
“De benzineprijs was 2.90 SRD. De brandstofprijs is nu 6.30/6.40 SRD. Het geld had waarde. Met het geld dat we nu verdienen, kopen we geen levensmiddelen maar overlevingsmiddelen. Er was AOV van 325,- SRD. De huidige regering heeft de AOV verhoogd naar 525 SRD, maar de SRD is gedevalueerd.”
Volgens Fatehmohamed heeft de NPS minimaal 2 keer puin moeten opruimen en is hierdoor de ervaring van de partij toegenomen. Wat vaststaat, is dat de regering naar huis moet, zegt hij. “We moeten de verdere verarming van dit volk stoppen. Op 25 mei 2020 moet de verandering komen. NPS, is het alternatief, de oplossing.”

Overige berichten