Ziekenhuizen propvol, alleen ernstig zieken en semi-spoedgevallen worden doorverwezen

GFC NIEUWSREDACTIE- Alleen voor spoed en semi-spoedgevallen kunnen reguliere patiënten nog voor behandeling naar ziekenhuizen.

Aan huisartsen is reeds de instructie gegeven om alleen urgente gevallen door te verwijzen, schrijft Starnieuws.

De situatie in de ziekenhuizen om Covid-positieve personen die zorg nodig hebben op te vangen, is alarmerend. Er is niet genoeg plek om iedereen te kunnen behandelen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Massaal Surinaamse bevolking een prik in de arm geven

Gebruikmakend van een noodprotocol – zoals dat internationaal gebruikelijk is – wordt geselecteerd op medische criteria wie in aanmerking komt voor noodzakelijke behandeling.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt weer klaargemaakt om vanaf vandaag Covid-patiënten op te vangen.

De ziekenhuizen hebben een grote toeloop van geïnfecteerden die zuurstof nodig hebben. Aangezien de beschikbare capaciteiten overvol zijn, moeten mensen bij de checkpoint wachten op een plek. Ook personen die ziek zijn en nog niet getest zijn, melden zich aan bij de checkpoint.

Het besmettingspercentage is erg hoog. Gisteren was het percentage bijkans 42%. Vrijdag zal in de regeringsvergadering de situatie worden besproken en nagegaan zal worden wat de verdere stappen zijn die genomen moeten worden.

Overige berichten