Ziekenhuizen kunnen nu alleen spoed en niet-uitstelbare zorg verlenen

GFC NIEUWSREDACTIE- Zoals bekend heeft de regering vanwege de onbeheersbare situatie rondom de Covid-19 besmettingen, code paars afgekondigd.

De ziekenhuizen kunnen de enorme hulpvraag niet aan, en hebben code zwart afgekondigd. Naast de Covid-19 zorg, kunnen de ziekenhuizen nu slechts spoed en niet uitstelbare zorg verlenen aan de samenleving, meldt de Nationale Ziekenhuis Raad.

Dit betekent voor u het volgende:

– Op de polikliniek kunt u alleen terecht voor spoed en niet uitstelbare consulten bij de specialist, vb. zwangerschap, pasgeborenen, kanker, aandoeningen waarbij de patiënt in persoon gezien moet worden door de specialist, enz. U kan bij twijfel bellen met de huisarts of de poli van de specialist.

– Op de huisartsen wordt een beroep gedaan de patiënten zo veel als mogelijk persoonlijk te zien en zo veel als mogelijk in overleg te treden met de specialist alvorens de patiënt naar de specialist of het ziekenhuis te verwijzen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Prik alle nog beschikbare vaccins in Suriname zo snel mogelijk in armen van ongevaccineerden

– U zal alleen opgenomen worden in het ziekenhuis als het gaat om een spoed of niet uitstelbare situatie. Alle overige geplande opnames zijn tot nader order uitgesteld. Bij twijfel kunt u het best contact opnemen met (de poli van) de behandelende specialist.

– De Spoedeisende Hulp is zoals bekend, alleen voor spoedgevallen. In alle andere gevallen kunt u terecht bij uw huisarts of de wachtdokter.

– Om besmetting van opgenomen patiënten te voorkomen, is het bezoek beperkt tot één bezoekperiode per dag voor één bezoeker.

– Indien u Covid-19-gerelateerde klachten heeft, stel dan een bezoek aan het ziekenhuis zo veel als mogelijk uit en laat u eerst testen.

Deze maatregelen gelden (onder voorbehoud) tot en met 18 juni.

Daarnaast wil NZR eenieder dringend adviseren zich te laten vaccineren zodra dit weer mogelijk is. “De bijdrage van de samenleving in het terugdringen van de Covid-19-epidemie is essentieel!”

Overige berichten