Ziekenhuizen krijgen wel financiële injectie

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is in De Nationale Assemblee (DNA) ingegaan op de situatie in de gezondheidssector. Er werd veel aandacht besteed aan de financiële problemen waarmee de ziekenhuizen te kampen hebben die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de dienstverlening.

De bewindsman liet weten dat de jaarrekeningen van alle ziekeninstellingen inclusief het Staatsziekenfonds (SZF), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en BGVS zullen worden opgevraagd waarna er in samenspraak met het ministerie van Financiën een doorlichting zal plaatsvinden.

Ten aanzien van de financiële injecties aan de ziekenhuizen is aangegeven dat er reeds een bedrag van SRD 100 miljoen is goedgekeurd. Daarvan is reeds een week geleden SRD 10 miljoen vooruit betaald aan de instellingen. Donderdag is er wederom een bedrag van SRD 28,5 miljoen uitbetaald aan alle ziekenhuizen inclusief de RGD.

Kwestie bijbetaling patiënten

Behalve de financiële problemen waarmee de ziekenhuizen te kampen hebben, ging de minister ook in op andere kwesties die de samenleving bezighouden. Een van de zaken is de bijbetalingen bij het maken van scans door patiënten. Minister Elias benadrukt dat de instructie reeds is gegeven aan de radiologische instellingen dat de samenleving niet moet bijbetalen. Het verschil in het tarief wordt door de overheid als tijdelijke oplossingen betaald aan de dienstverleners, gaf de bewindsman aan.

Intussen wordt samen met het kabinet van de vicepresident gekeken naar alle tarieven binnen de gezondheidszorg. Waar nodig zullen die aangepast worden stelt de minister die benadrukt dat dit onderdeel is van het opheffen van de oneigenlijke vergoedingssystematiek.

Voorraad medicijnen

Over de voorraad medicijnen gaf minister Elias toe dat er van tijd tot tijd bepaalde medicamenten niet beschikbaar zijn. Dit is naar zijn zeggen internationaal ook het geval. Er wordt in goed overleg gekeken naar een alternatief om het tekort voor dat moment op te heffen. Minister Elias geeft de garantie dat 80% van alle medicamenten wel voorradig is. De bewindsman zei bij een volgende vergadering verder op zaken in te zullen gaan.(GFC)