Zieke mensen inheemse dorpen wanhoop nabij

GFC NIEUWSREDACTIE- Zieke personen van de dorpen in de Kabalebo, Wayambo en Coppename gebieden voelen zich aan hun lot overgelaten.

Wanneer ze de poliklinieken van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in deze gemeenschappen bezoeken, blijken die vaak niet over de nodige medicijnen te beschikken. Er is een tekort aan medicamenten. “Sommige mensen vinden het daarom nutteloos om naar de poli te gaan”, zegt Carlo Lewis, dorpshoofd van Apoera in Kabalebo. Ook de bewoners van het nabijgelegen dorp Washabo hebben te maken met hetzelfde probleem.

De mensen krijgen te horen dat ze de medicijnen kunnen gaan afhalen of kopen bij een apotheek in Nickerie. Maar hiervoor moeten ze met de boot een grote afstand afleggen en worden daarmee in de kosten gejaagd. “Dit alles moeten de mensen doorstaan, terwijl ze ziek zijn. De personen die dit niet kunnen doen, zijn aan hun lot overgelaten”, zegt Lewis. Hij maakt zich voornamelijk bezorgd over personen met chronische ziektes zoals hoge bloeddruk en suikerziekte.

Het dorpshoofd heeft vernomen dat dit probleem zich vanaf december afspeelt, terwijl zijn collega Rubertho Joghie van Konomerume (Donderkamp) in het Wayambogebied al sinds november zijn dorpsgenoten hoort klagen dat ze geen medicamenten kunnen vinden bij de lokale polikliniek.

De kwestie staat hoog genoteerd op de problemenlijst van het dorp en Joghie zou de issue aankaarten bij de directie van het MMC, die Konomerume in december zou bezoeken. Door motorpech is dat bezoek niet meer doorgegaan. “Ik denk niet dat we bewust stiefmoederlijk worden behandeld en we verwachten dat dit probleem spoedig wordt opgelost”, zegt het dorpshoofd.

Conchita Alkantara, kapitein van Kalebaskreek aan de Coppenamerivier, heeft deze kwestie reeds meegedeeld aan de MMC-directie, die dit dorp wel heeft kunnen aandoen in december. Er was toen aan de mensen beloofd dat de zaak in orde komt. “Het MMC heeft zich niet aan zijn toezegging gehouden. De mensen zullen niet alleen door gesprekken weer gezond worden”, zegt Alkantara.

Om naar de apotheek te Groningen in Saramacca te gaan, moeten de mensen minstens SRD 500 aan transportkosten uitgeven. Ze moeten eerst met de boot naar Boskamp, waar er geen bussen zijn die naar Groningen rijden. De mensen moeten er met een taxi naar toe. Zowel Alkantara als Joghie maken zich bezorgd over de situatie van de mensen met chronische aandoeningen.

Medisch directeur Djoties Jaggernath van MMC beaamt dat er niet genoeg medicijnen in voorraad zijn door een financieel probleem. Het medisch centrum heeft een schuld van SRD 33 miljoen bij toeleveringsbedrijven, waaronder bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname en andere ondernemingen die medicamenten verkopen.

Jaggernath zegt het schuldbedrag te hebben overgenomen van de vorige directie. “Er zijn steeds medicijnen op rekening genomen en de betaling hiervan bleef uit. Bedrijven hebben uiteindelijk besloten dat er nu contant betaald moet worden”, zegt Jaggernath. Door geldtekort worden momenteel medicijnen bij mondjesmaat aangekocht. De medisch directeur heeft nog geen zicht op de oplossing van de kwestie.

Hij heeft van de artsen bij de poliklinieken in de dorpen een urgente lijst van medicamenten gekregen. Het gaat voornamelijk om medicijnen voor personen met chronische ziektes. De poliklinieken van MMC zullen trachten om hieraan invulling te geven. “Met passen en meten moeten we de eindjes aan elkaar knopen”, zegt Jaggernath.

Overige berichten