Zeven jongeren ronden met succes het LMI 100 Champions of Suriname programma af

Chernele Kromodihardjo, Amelia Van Kallen, Shivani Rambali, Duncan Pinas, Shaemar Sardjo, Adarsh Naipal en Gwamungindi Mwakipesile hebben maandag de erkenning van LMI Champion of Suriname ontvangen.

Deze Champions hebben gedurende twaalf weken kennis, tools en ervaring in attitude aangeleerd om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en vastgestelde doelen te realiseren. Ook hebben zij met theoretische en praktische kennis, kunnen leren hou zij door middel van onuitputbaar doorzettingsvermogen, concentratie en visualisatie hun persoonlijke vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

In het eerste kwartaal van 2018, heeft Lucien Naarden, de eindverantwoordelijke van dit programma, besloten om het 100 Champions of Suriname programma in Suriname te lanceren.

De hoofddoelstelling van het programma, is om jongeren in de doelgroep 16-31 klaar te stomen, om een fundamentele bijdrage te leveren aan de opbouw en imago van onze gemeenschap.

Tijdens de graduation ceremony hebben de Champions elk zeven minuten de tijd gehad om hun verhaal te presenteren aan de aanwezigen. Tijdens de presentaties, werd de focus voornamelijk gelegd op de tastbare positieve verandering welke zij, en anderen in hun omgeving, bij hen hebben geïdentificeerd in de afgelopen 12 weken. Hiernaast is ook duidelijk gepresenteerd, welke specifieke stappen zij zullen blijven ondernemen, om zodoende elk een van hun gestelde SMART goals te realiseren.

Onder de aanwezigen waren de mentors van de Champions, familieleden van de Champions en vertegenwoordigers vanuit diverse sponsororganisatie.

Moreno Jackson, de facilitator, is enorm tevreden met de resultaten welke zijn geleverd als ook de ingrijpende positieve veranderingen die meteen te waarnemen zijn geweest. Hij merkt op dat een groot deel van jongeren wereldwijd, met tal van afleidingen en uitdagingen te maken heeft. Door over de adequate kennis en tools te beschikken, zullen zij instaat zijn om hun ongerepte potentie te ontdekken en het maximale uit zichzelf te halen.

Foto: van links naaar rechts: Moreno Jackson, Chernele Kromodihardjo, Amelia Van Kallen, Shivani Rambali, Duncan Pinas, Shaemar Sardjo, Adarsh Naipal en Gwamungindi Mwakipesile en Dr. Lucien Naarden.

Overige berichten