Zes verdachten aangehouden voor smokkel 15 runderen uit Brazilië

Awatkoemar K (53), Dulam S. (48), Ashruf R. (47), Kishen R. (28), Ozir M. (20) en Maikel S. (20) zijn in de avond van donderdag 21 februari op verdenking van overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen aangehouden.

Het zestal wordt ervan verdacht 15 runderen vanuit Brazilië naar Suriname gesmokkeld te hebben of hieraan medeplichtig te zijn geweest.

Vijf van de verdachten zijn aan de Van ’t Hogerhuysstraat aangehouden tijdens het transporteren van de runderen vanuit Commewijne naar Paramaribo. De zesde verdachte heeft zich aangemeld op het bureau.

De runderen zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De zes verdachten en de runderen zijn vervolgens door de plaatselijke politie overgedragen aan de afdeling Fraude voor verder onderzoek.

Vanwege het feit dat het in deze gaat om een economisch delict werden de verdachten in de gelegenheid gesteld deze zaak buiten proces af te handelen. Dit nadat de politie overleg had gepleegd met het Openbaar Ministerie. Nadat de verdachten een fikse boete betaalden, werden zij na verhoor heengezonden.

Het smokkelen van de runderen naar Suriname kan de volksgezondheid ernstig in gevaar brengen, maar ook de plaatselijke veestapel. Dit vanwege het feit dat deze beesten niet gekeurd zijn door onze deskundigen, teneinde na te gaan of die gezond zijn en geen ziektes met zich meedragen die een gevaar kunnen vormen voor mens of dier.

De politie doet een beroep op de burgerij om haar burgerplicht op zich te nemen door informatie over smokkelpraktijken door te spelen om zo te voorkomen dat wij hier te lande te kampen krijgen met levensgevaarlijke situaties.

Overige berichten