“Ze weten niet wat ze doen”

In de nacht van donderdag op vrijdag was Jezus in Jeruzalem, waar hij door soldaten gevangen werd genomen, om door een Romeinse rechter veroordeeld en vervolgens gekruisigd te worden. Nadat Christus aan het kruis vastgenageld was bad hij; Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Deze dag wordt herdacht als Goede Vrijdag, waar Christus gekruisigd werd en om 15.00 uur overleed.

Na het overlijden werden de nagels uit Zijn handen en voeten verwijdert, het lijk in een kleed gewikkeld en vervolgens in een graf geplaats. De dag na Goede Vrijdag rustte het lijk rustig in het graf, hetgeen we op Stille Zaterdag herdenken. Op zondag was Christus uit het graf verdwenen, omdat de wederopstanding plaats had gevonden. Jezus wist dat hij van God was gekomen en naar God terugkeerde.

Pasen is een feest van wederopstanding en hoop. Wij putten uit de lijdensweg van Jezus, en zijn aankondiging van het hiernamaals. Laten wij God danken voor de Surinamers die offers brengen om hun land op te bouwen, zoals de Surinaamse leerkrachten die hun families verlaten om aan kinderen in verafgelegen gebieden les te geven.

Wij putten uit de lijdensweg van Christus, omdat het een voorbeeld van hoop is. Diezelfde hoop zien we bij studenten die dagelijks rivieren en rotsen tarten om naar school te gaan, en bij de studenten die ondanks financiële problemen hun universitaire of HBO-studie voortzetten. Wij vragen kracht voor onze onderbemande, onderbetaalde verpleegkundigen die met inadequate middelen in verouderde ziekenhuizen, met verouderd apparatuur werken, en zich toch dagelijks inzetten.

Vandaag geven wij dank aan het voorbeeld van hoop dat het Surinaamse volk in moeilijke tijden tentoonstelt. Onze veiligheidsdiensten en onze bosopzichters die de basisbehoeften ontberen om hun werk te doen, en vaak in eigen zak gaan om hun taken uit te voeren. Dank aan het voorbeeld van de doctoren en de universiteitsdocenten die niet op tijd betaald worden, maar zolang mogelijk hun taken voortzetten.

Wij halen inspiratie uit het vermogen die Surinaamse ouders tonen, om hun kinderen op te voeden, te kleden en naar school sturen, terwijl zij een manier moeten vinden om huishuur, stroom en water te betalen. Wij halen hoop uit het gedrag van de ondernemer die blijft investeren in zijn Suriname, terwijl de economische ontwikkelingen en abrupte politieke wijzigingen voor onzekerheid en chaos zorgen.

Heb hoop, Jezus noemt zichzelf de Weg, de Waarheid en het Leven, het levende Brood en Zoon van God. Het is aan ons Surinamers om Suriname rijk en welvarend te maken. Net als Jesus gaat Suriname ook opstaan. Wij van de ABOP wensen alle Surinamers een bezinningsvolle en vrolijk Pasen.

ABOP

Overige berichten