fbpx

Zaterdag Internationale Dag van Dienstbetoon

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen Der Laatste Dagen zal op zaterdag 4 november wereldwijd uitvoering geven aan dienstbetoon projecten. Jaarlijks wordt er op de eerste zaterdag van de maand november over de gehele wereld waar de kerk gevestigd is door de leden van de kerk in samenwerking met anderen hieraan gevolg gegeven.

Bij de uitvoering van dienstbetoon projecten laat de kerk zich leiden door de volgende uitgangspunten:

– Als volgelingen van Jezus Christus, dienen wij anderen;
– Wij geloven erin goede burgers en naasten te zijn, en verantwoordelijk te zijn voor onze gemeenschap (naasten);
– Dat de deelname van geloofsgroepen aan gemeenschapsprojecten een positieve invloed heeft op de gemeenschap;
– Dat het niet om ons gaat, maar over vele organisaties en individuen verenigt voor een goed doel;
– Dat wij met z’n allen uiting geven van onze naastenliefde.

Hierdoor gedreven zullen de leden van de kerk in Suriname samen met anderen ook dit jaar een project uitvoeren. Gekozen is om dit jaar in het district Wanica – Zuidoost een project uit te voeren met name: het opruimen van zwerfvuil tussen het weggedeelte van de Indira Gandhiweg gelegen tussen Lelydorp en de Welgedacht A weg.

Inmiddels is er reeds gesproken met de districtscommissaris(dc) van Wanica Zuidoost, Audrey Hankers en heeft zij haar volledige ondersteuning toegezegd aan het project. Er zal aan weerskanten van de Indira Gandhiweg worden opgeruimd.

OOK INTERESSANT
Presidentiële Werkgroep moet Creola vooruithelpen

“Eenieder is van harte welkom om ook een bijdrage te komen leveren. Het is een mooie gelegenheid om onze harten te laten spreken en onze handen te laten werken voor onze gemeenschap. Wij nodigen daarom ook alle organisaties van de omgeving uit om samen met ons uitvoering te geven aan dit mooie project. Grijp deze kans om te dienen in uw gemeenschap”, aldus de organisatie.

De coördinatie van het project is handen van de leiding van de gemeente Wanica van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” in samenwerking met het Commissariaat Wanica Zuidoost.

Het is de bedoeling dat er ook na deze activiteit in samenwerking met andere organisaties dienstbetoon projecten worden uitgevoerd. Voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is dienstbetoon of het dienen van anderen een belangrijke activiteit. Met deze projecten tracht zij ook anderen te inspireren een bijdrage te leveren aan goede doelen.(GFC)