fbpx

Zaakgelastigde wil nieuwe impulsen relatie Suriname-Nederland

GFC NIEUWS- Minister Saskia Walden van Economische Zaken heeft op 19 oktober kennis gemaakt met de Zaakgelastigde Henk van der Zwan van Nederland. Tijdens deze ontmoeting heeft de Zaakgelastigde benadrukt, dat hij nieuwe impulsen wil geven aan de relatie tussen Suriname en Nederland.
In dit kader zal er al in november een virtuele handelsmissie plaatsvinden, waaraan verschillende ministers en personen uit het bedrijfsleven zullen deelnemen. De EZ-minister, die de historische banden tussen beide landen aanhaalde, is zeer ingenomen met de invulling, die Zaakgelastigde wenst te geven aan de samenwerking tussen Suriname en Nederland.
Daar Nederland een voorsprong heeft op het economisch en technologisch gebied, wilde de bewindsvrouwe graag de zienswijze van dhr. Van de Zwan op het stuk van “Ease of doing business”, daar ons land dit als een grote uitdaging heeft. De Zaakgelastigde wees erop, dat Nederland het zo makkelijk maakt voor met name startende ondernemers, waarbij ze bij elkaar worden gebracht en er kennisoverdracht plaatsvindt.
Verder worden er faciliteiten ter beschikking gesteld, waardoor er “biddingen” plaatsvinden waardoor de jonge ondernemers moeten gaan. Vaak is deze groep ook gekoppeld aan onderzoeksuniversiteiten de zogenaamde Business incubators. Belangrijk hierbij is dat ze een uitgewerkt idee of businessplan moeten hebben.
De Zaakgelastigde heeft zijn waardering uitgesproken voor het feit, dat Technologische Innovatie ondergebracht is onder het ministerie. In de nabije toekomst zal nader gekeken worden naar mogelijkheden voor samenwerking en kennisoverdracht via dit directoraat Technologische Innovatie.
Van der Zwan wees verder op de twinningsfaciliteiten die gecreëerd worden, waar bij de eerstvolgende er een mogelijkheid bestaat voor Government to Government samenwerking. Van de zijde van de Nederlandse ambassade is aangegeven, dat er ook in november een ambtelijke missie naar Suriname zal afreizen, waarbij er gesprekken met het ministerie van EZ zullen volgen.
Vanuit het ministerie zal samen met de Nederlandse Ambassade gekeken worden naar de Export Readynessprojecten, die er bestaan, zodat van daaruit de beschikbare fondsen kunnen worden gestroomlijnd. Al bij al kan gesproken worden van een vruchtbare kennismaking tussen minister Walden en de Zaakgelastigde van Nederland.

BEKIJK OOK
Man die 17-jarige zoon doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde had psychische problemen