fbpx

Yoga: Een brug van materiële naar spirituele bewustzijn

GFC NIEUWS- Enkele jaren terug werd door de Verenigde Naties de datum van 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag.
Sedertdien vinden ieder jaar wereldwijd op die dag diverse yoga-gerelateerde evenementen plaats. Dit jaar is het thema ‘Yoga at home and Yoga with the family’. Maar wat is nou eigenlijk de relatie tussen yoga en het bewustzijn van de mens?
In het artikel van vorig jaar: “ YOGA : Een balans tussen lichaam, geest en ziel” was aangegeven dat yogabeoefening voornamelijk als doel heeft, met behulp van wilskracht en spirituele ontwikkeling, beheersing en controle op de menselijke ondeugden te verkrijgen teneinde de mind (geest) naar een hogere bewustzijnsstaat te verheffen.
Verder werden de oorspronkelijke vormen van yoga aangegeven namelijk: Bhakti yoga (het pad van devotie), Jnana yoga (het pad van kennis), Raja/Ashtanga yoga (beheersing geest) en Karma yoga (het pad van onbaatzuchtig handelen).
De essentie van al deze oorspronkelijke vormen van yoga in de ruimste zin des woords is eigenlijk om het ego-bewustzijn van de mens te zuiveren tot een goddelijk bewustzijn oftewel van een tijdelijk materieel bewustzijn naar een eeuwig spiritueel bewustzijn.
Zonder het bewustzijn zou het bestaan namelijk zijn als het draaien van een film zonder toeschouwers. De ziel is immers de oorsprong ofwel de krachtbron van het bewustzijn. Een praktisch voorbeeld om het verschil tussen ziel en bewustzijn beter te begrijpen is door het met de zon en het zonlicht te vergelijken. De zon stelt dan de ziel voor, terwijl het zonlicht het totale bewustzijn voorstelt.
Er zijn meerdere bewustzijnstoestanden, die onderverdeeld kunnen worden in vier hoofdgroepen namelijk: 1) het wakend bewustzijn (wanneer je wakker bent), 2) het dromend bewustzijn (wanneer je slaapt en droomt), 3) het droomloze bewustzijn en 4) het transcendentale bewustzijn ook wel genaamd turiya.
Verschillende hersenfrequenties (beta, alpha, delta, theta en gamma) hangen nauw samen met deze bewustzijnsniveau’s en zijn meetbaar, wanneer het bewustzijn door de verschillende toestanden heen reist.
Echter dienen de hersenen slechts als een fysiek tastbaar medium gezien te worden en het bewustzijn als eeuwig buiten het lichaam en de geest. Het doel van de meeste yoga leringen ligt op het laatste namelijk het transcendentale bewustzijn, wat door iedere mens kan worden ervaren.
In het transcendentale bewustzijn ontwaakt de ziel uit een lange diepe slaap en realiseert het zichzelf. In deze staat van bewustzijn transcendenteert de mens zijn fysiek lichaam en subtiele mind (geest) en staat dan open net als een soort kosmische wifi router voor de Absolute Intelligentie (God).
Men dient overigens goed te begrijpen dat het bewustzijn van de mens niet simpelweg als iets zichtbaars gevonden kan worden in het fysieke lichaam. Zoals bijvoorbeeld een persoon, die een radio openmaakt op zoek naar de omroeper.
Kortom, yoga in zijn zuiverste vorm geeft de mensheid verschillende instrumenten om te navigeren naar het eeuwige geluk, waar elk levend wezen naar hunkert in welke vorm dan ook. Het Absolute (God) kan niet gezien en ervaren worden, zolang de mind (geest) niet gezuiverd wordt van de besmetting van het illusoire verlangen naar de materiële wereld met al haar vormen.
Wanneer de mens de geestelijke waarden en normen oprecht bestudeert en deze daadwerkelijk praktiseert in het leven, zal dit langzaam aan leiden tot zuivering van de mind (geest). En wanneer de mind (geest) gezuiverd en beheers wordt, zullen ook alle zintuigen langzamerhand onder controle komen.
Uiteindelijk zal het bewustzijn blijven groeien mits men blijft studeren en praktiseren, todat in één van zijn levens de zoekende mens zijn ware identiteit realiseert als kleine ziel en eeuwige dienaar van die oneindig grote eeuwige Absolute Ziel (God).
Of zoals het op prachtige wijze is aangegeven in de Bhagavad Gita: ‘’For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.’’
Ik wens tot slot de gehele Surinaamse samenleving een vredige, gezegende en vreugdevolle internationale yoga dag toe. Maakt u thuis met uw familie er een gezellige en prettige yoga dag van.
Reguillo Hira

BEKIJK OOK
Van ‘t Hogerhuysstraat zondag afgesloten vanwege werkzaamheden Wegenautoriteit