“Y-chromosoom verdwijnt mogelijk over 4,6 miljoen jaar”

Het fameuze Y-chromosoom, dat het mannelijke geslacht bepaalt, is gedoemd om te verdwijnen. Wat? Althans volgens sommige wetenschappers, die de aftakeling van het chromosoom vaststellen. Aan dit tempo is het over 4,6 miljoen jaar ermee gedaan, beweren Darren Griffin en Peter Ellis van de University of Kent in The Conversation.

Maar dé hamvraag voor de mens is natuurlijk: wat met toekomst van de man? Wetenschappers Darren Griffin en Peter Ellis beweren in hun nieuwe e-boek dat het verdwijnen van het Y-chromosoom niet noodzakelijk ook het einde van de man betekent. Zelfs bij de soorten waar Y-chromosomen compleet weggevaagd zijn, zijn er nog altijd mannetjes en vrouwtjes nodig voor de voortplanting.

Het SRY-gen heeft zich verplaatst naar een andere chromosoom, met als gevolg dat die soorten mannetjes kunnen voortbrengen zonder het Y-chromosoom. Maar, het nieuwe geslachtsbepalende chromosoom zal dan weer van voren af aan dezelfde degenererende evolutie ondergaan als het Y-chromosoom, omdat ook hier hergroepering van genen niet mogelijk is.

Overige berichten