fbpx

WWF onderzoekt bijvangst bedreigde soorten in Surinaamse kustvisserij

GFC NIEUWS- WWF Guianas zet zich sinds 2006 actief in om de visserijsector in de Guianas te verduurzamen.

Selectiviteit is een belangrijk aspect van een duurzame visserijpraktijk, waarbij gericht wordt gevist op de doelsoort en de ongewenste bijvangst tot een minimum wordt beperkt.

Sommige bijvangstsoorten, zoals zeeschildpadden, zijn immers bedreigd of beschermd, we spreken over ‘endangered, threatened and protected’ of ETP. Het minimaliseren van deze bijvangst is van cruciaal belang om het voortbestaan van deze soorten te garanderen.

WWF monitorde en analyseerde de bijvangst van ETP-soorten in de Surinaamse kustvisserij in de periode 2015-2016 om hun impact te kunnen inschatten en hieraan gekoppeld beleidsmakers te kunnen adviseren.

In de periode van september 2015 tot en met augustus 2016 werden kapiteins en bemanning van een selectie van de Surinaamse kustvloot geïnterviewd omtrent de bijvangst van bepaalde bedreigde en beschermde zeeschildpadden, roggen en haaien.

Elke maand werden ongeveer 50 vistrips gemonitord, hoofzakelijk trips met SK-boten die gebruik maken van drijfnetten. Door deze data te extrapoleren kon een inschatting worden gemaakt van totale impact van de kustvloot.

De resultaten zijn alarmerend. Zo werd berekend dat er jaarlijks meer dan 4.000 zeeschildpadden verstrikt geraken in de drijfnetten van de kustvissers.

Zeeschildpadden moeten van tijd tot tijd naar adem happen boven water en kunnen slechts een beperkte tijd onder water doorbrengen.

Sommige schildpadden kunnen op tijd door de vissers uit het net worden bevrijd, maar voor andere komt deze hulp jammer genoeg te laat.

Volgens inschattingen zouden in Surinaamse kustwateren zo’n 240 zeeschildpadden jaarlijks sterven door verdrinking. Bovendien kan worden aangenomen dat de geëxtrapoleerde gegevens de werkelijkheid onderschatten.

Op basis van deze studie kunnen we stellen dat verschillende soorten haaien, roggen en zeeschildpadden worden bedreigd door de artisanale kustvisserij in Suriname.

Uit experimenten in het buitenland is gebleken dat door aanpassingen aan de netten, de ongewenste bijvangsten van bepaalde ETP soorten kan worden teruggebracht.

WWF is daarom ook partner in een onderzoeksproject dat geleid wordt door Conservation International waarbij verschillende methodieken en aanpassingen van drijfnetten in worden getest, met als doel de bijvangst van ETP soorten te minimaliseren.

De testen op zee zijn in volle gang en worden gedaan in samenwerking met de vissers. De eerste resultaten van dit basisonderzoek zullen eind 2019 beschikbaar zijn.

Ook in de industriële visserij, waar al langer bekend is dat bijvangsten van schildpadden, haaien en roggen een probleem vormt, wordt ingezet op verduurzaming.

BEKIJK OOK
Ziek kindje op SEH had binnen een half uur geholpen moeten worden, ‘ze hebben mijn kind vermoord’

In de seabob en garnalen trawlvisserij is het gebruik van de zogenaamde Turtle Exlcuder Devices (TEDs) al verplicht. WWF ondersteunt onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd naar de toepassingen van TEDs in vistrawlers.

Daarnaast wil WWF ook zitten op verdere verzameling van gegevens over de bijvangsten van ETP soorten. Gedetailleerde bijvangstgegevens zijn uiterst waardevol om impactanalyses te doen en tijdreeksen kunnen een idee geven als de impact na een tijdje verandert.

Om de gegevensverzameling te verbeteren, heeft WWF Guianas een identificatieboekje ontwikkeld om vissers te helpen bij het identificeren van bedreigde soorten in zee zoals roggen, haaien en zeeschildpadden.

Er zijn al een aantal trainingen gegeven aan vissers over de het gebruik van het boekje en de identificatie van ETP-soorten, met als doel de gegevensverzameling over bijvangst te verbeteren. Het betrekken van vissers is een cruciale stap in het verminderen van bijvangst van bedreigde mariene soorten.

Aitkanti wordt bedreigd

Sinds 2010 zijn het aantal nesten van lederschildpadden (aitkanti) op de stranden in Suriname, Frans-Guyana en Trinidad & Tobago, maar ook in andere landen in de regio, flink gedaald.

Recent nog is de status van de lederschildpad sub-populatie hier in de Guianas veranderd van “Least Concern” naar “Endangered”. Dit zijn sterke signalen dat deze soort achteruit aan het gaan is.

In maart organiseerde WWF daarom de eerste regionale workshop samen met experts en de visserij sector over de bijvangst van lederschildpadden in de artisinale en de industriële visserij.

Bijvangst is waarschijnlijk een van de grootste bedreigingen van deze soort. De workshop was gericht op het initiëren van een regionale dialoog tussen landen, belanghebbenden en partners om relevante informatie en gegevens over bijvangst te verzamelen en specifieke oplossingen voor het reduceren van de bijvangst van de lederschildpad in de visserij te bespreken.

Het uiteindelijke doel van deze meeting was, om een aanzet te maken tot de ontwikkeling van een regionaal actieplan voor de bescherming van deze soort, met specifieke focus op het reduceren van de bijvangsten in de visserij.

WWF Guianas zal zich blijven inspannen om samen met haar partners de bijvangst van de bedreigde ETP-soorten in de visserij te verminderen en zelfs te voorkomen.