fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

WWF: ‘Groot risico op nieuwe pandemie als acties voor natuurbehoud uitblijven’

GFC NIEUWS- Het risico op toekomstige virusuitbraken, zoals COVID-19, kunnen sterk worden verminderd als regeringen en bedrijfsleven nu de juiste maatregelen nemen om de natuur te beschermen en de handel in wilde dieren tegen te gaan.
Dat staat in een nieuw rapport dat WWF vandaag internationaal lanceert. Volgens de auteurs zijn maatregelen snel nodig, omdat aantasting van de natuur door mensen de belangrijkste oorzaak is van de huidige pandemie. Dit heeft ook betrekking op Suriname, stelt WWF Guianas.
In het rapport ‘COVID 19: een dringende oproep om mensen en natuur te beschermen’ worden regeringen over de hele wereld opgeroepen om onder meer de handel in wilde dieren en ongereguleerde ontbossing een halt toe te roepen en om natuurlijke ecosystemen te beschermen. Dit geldt ook voor de Guianas.
Zo toont een recent onderzoek aan dat de illegale handel in jaguars enorm toeneemt. Delen van jaguars worden in Azië gebruikt voor traditionele medicijnen. Een andere studie wijst erop dat de bossen van de Guianas het meest worden aangetast door slecht gereguleerde goudwinning die sinds het begin van de jaren 2000 exponentieel is toegenomen. Hierdoor neemt ook het risico toe dat mensen in contact komen met nieuwe virussen.
Groen herstel
Het WWF-rapport, dat is opgesteld door het gerenommeerde adviesbureau Dalberg, benadrukt dat een groen herstelpakket voor de economie nu moet worden ontworpen. Het pakket moet bedrijven in staat stellen een rechtvaardige overgang naar duurzaamheid te maken en ervoor zorgen dat natuurlijke hulpbronnen blijven behouden. Tegelijkertijd moeten regeringen kwetsbare gemeenschappen ondersteunen, zodat die op een duurzame manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Alles wijst erop dat COVID-19 een zogenoemde zoönose is, wat betekent dat de ziekte van gewervelde dieren in het wild naar mensen is gesprongen. Factoren die aan de basis liggen van zoönosen zijn verandering in landgebruik, uitbreiding en intensivering van landbouw en de handel in en consumptie van wilde dieren die een ziekte, zoals COVID-19, kunnen overdragen.
Talloze waarschuwingen van wetenschappers, deskundigen en mondiale instellingen, zoals het World Economic Forum (WEF), over het risico van een pandemie zijn in het verleden genegeerd. WEF rangschikte pandemieën en infectieziekten meer dan tien jaar geleden al als een van de grootste mondiale risico’s en noemde het ‘een acute bedreiging voor het menselijk leven’.
Werk met de natuur
David Singh, directeur van WWF Guianas: “We moeten dringend onder ogen zien dat er een direct verband bestaat tussen de vernietiging van de natuur en de menselijke gezondheid. Als we dat blijven negeren zien we binnenkort een volgende pandemie.
In Suriname en Guyana kunnen we dankzij onze rijke biodiversiteit de wereld laten zien hoe de natuur de basis kan zijn voor onze gezondheid en voor een duurzame economie. Dit begint bij de juiste beslissingen van overheden, bedrijven en mensen. Want de wetenschap is duidelijk: we moeten met de natuur werken, niet ertegen. Daar kan geen discussie meer over zijn. De uitputting en voortdurende aantasting van de natuur is voor ons allemaal een enorm risico geworden.”
WWF Guianas roept op tot een dialoog over de toekomst van Suriname en Guyana en een transitie naar een inclusieve en duurzame economie. Niet alleen winst op korte termijn moet de leidraad zijn, maar ook het opbouwen van een gezonde en rechtvaardige samenleving. De COVID-19-crisis toont aan dat een systeemverandering nodig is om de milieu-oorzaken van virusuitbraken aan te pakken.
New Deal
WWF pleit voor een New Deal voor natuur en mensen. Die moet tot aan 2030 schetsen hoe de weg naar herstel van natuur en de menselijke gezondheid eruit ziet. De komende VN-biodiversiteitstop, die in september 2020 plaatsvindt, is een cruciaal moment voor wereldleiders om maatregelen op het gebied van natuur te versnellen.
In 2021 moeten vervolgens beslissingen worden genomen op het gebied van milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling. De komende twee jaar heeft de wereld de kans om belangrijke stappen te zetten die onze relatie met de natuur herstellen voor een duurzame toekomst.

OOK INTERESSANT
Canada vergroot focus op LGBTQ+-rechten in Suriname