Wroko Afersi belicht aanvraagprocedure werkvergunning

In de praktijk is gebleken dat bepaalde vreemdelingen legaal in Suriname wonen, maar illegaal werken, dus zonder de vereiste werkvergunning, hetgeen in strijd is met de wet Werkvergunning Vreemdelingen.

In de nieuwe aflevering van het televisieprogramma Wroko Afersi van het ministerie van Arbeid gaan arbeidsvoorlichter Imro Smith en de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Rowan Noredjo, in op de aanvraagprocedure voor een werkvergunning en voor welke vreemdelingen een werkvergunning is vereist.

Vreemdelingen die in Suriname wensen te wonen en te werken moeten over het algemeen in het bezit zijn van een verblijfsvergunning en een werkvergunning.

De verblijfsvergunning wordt aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Politie, terwijl de werkvergunning wordt aangevraagd bij het ministerie van Arbeid.

De vreemdeling dient bij de verlenging van de verblijfsvergunning een geldige werkvergunning te hebben, want de werkvergunning is het bewijs dat de vreemdeling werkt en zichzelf en zijn gezin kan verzorgen.

Het krijgen van een werkvergunning is niet vanzelfsprekend. Voor het verkrijgen van een werkvergunning is er een wachttijd, omdat er administratieve verplichtingen in acht moeten worden genomen en er dient ook onderzoek plaats te vinden.

Het ministerie gaat na of de indiener van de aanvraag daadwerkelijk in aanmerking kan komen voor een werkvergunning.

Het ministerie heeft een duidelijk beleid met betrekking tot vreemdelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt. Dit komt neer op vreemdelingen die zich pas op onze arbeidsmarkt mogen begeven als blijkt dat Surinamers zich niet beschikbaar stellen voor vacatures of als ze niet over specifieke vereiste skills beschikken. Dit geldt ook voor jobs waarvoor Surinamers geen belangstelling tonen.