WOVS: Chinese winkeliers verworden tot zwarte schapen

GFC NIEUWS- “De verhogingen van de wisselkoers trekt een zware wissel op zowel de minder daadkrachtige als de middenmoot van onze gemeenschap. Het zwarte schaap is gevonden: de Chinese winkeliers. Zij buiten de gemeenschap uit en verhogen hun prijzen dermate dat zij overnight miljonair worden.”
“De winkeliers worden ervan verdacht dat zij zich schuldig maken aan prijsopdrijving. Bonnen die leden van de WOVS hebben overlegd tonen aan dat bij de aankoop van de goederen de prijzen drastisch waren verhoogd. Hierbij wordt er specifiek gesproken over de basisgoederen,” laat de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) optekenen.
Bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&) zijn deze week tijdens een bespreking met de WOVS verschillen geconstateerd tussen aangegeven prijzen van de groothandelaar aan het ministerie en aangetoonde aankoopprijzen van de winkelier.
Door de stijgende koers moeten de groothandelaren hun prijzen steeds bijstellen. De informatie betreffende de verhogingen wordt merendeels door de salesman telefonisch doorgegeven en wel in één dag worden producten een paar keren verhoogd door de groothandelaar, waardoor de winkelier zich verplicht voelt om zijn prijzen steeds weer aan te passen, om de nieuwe lading te kunnen aankopen. Dit geldt ook voor de groothandelaar.
Maar het leeuwendeel van de aangesloten leden van de WOVS geeft te kennen dat de voornaamste reden tot sluiting was de vrees voor het coronavirus. Doordat er op vrijdag de eerste besmetting van het coronavirus bekend was, heeft men zich gehaast om goederen te hamsteren.
Doordat een aantal winkeliers vanwege de vrees van het verspreiden van dit virus bang was, was ook een groot deel gesloten, waardoor de winkels niet op tijd voorzien waren van goederen.
Maandag was een groot deel van de groothandelszaken gesloten, wat ook voor oponthoud zorgde.
De WOVS meent dat de gemeenschap niet uit het oog moet verliezen dat:
– De Chinese winkelier met zijn gezin onderhevig is aan mogelijke besmetting met het Covid-19 virus.
– Door de grote toeloop van klanten die willen hamsteren oversteeg de winkeldiefstal de raketkracht van de koersstijging met als gevolg verkoop door tralies.
– Door het hamsteren raakten vele winkeliers door hun voorraden heen en de nieuwe inkoopprijs bij de groothandel lagen hoger dan de verkoopprijs van de winkeliers. Daar de groothandel de harde valuta voor een bijna 100% hogere prijs moet aankopen; SRD 7.55 voor 1 US dollars bank koers doch buiten 14 op 1. De winkelier moet dus zijn prijzen aanpassen om te overleven
– De doorsnee Chinese winkelier zit in een huurpand waarvan de huur niet laag is en in harde valuta moet worden voldaan of omgezet tegen de straatwaarde.
– Tot overmaat van ramp wordt de Chinese winkelier op sociale media door het slijk gehaald.
Om deze redenen is tijdens het overleg gesproken over de nodige veiligheid die men in acht moet nemen, vooral in de strijd tegen het Corona virus.
De winkeliers wordt gevraagd om een beperkt aantal mensen toe te laten in de winkels of supermarkten, om zodoende verspreiding van dit virus te voorkomen.
Er wordt ook aangeraden om via een raam de goederen te verkopen. Consumenten en winkeliers kunnen het liefst gebruik maken van Mopé of Uni5pay om de betalingen te verrichten. Er moet zo min als mogelijk lichamelijk contact zijn tussen mensen onderling en goederen.
Aan de leden van de WOVS is gevraagd om de openingstijden duidelijk aan te geven door middel van een bord of plakkertje.

Overige berichten