Workshop impact klimaatverandering op Suriname voor journalisten

GFC NIEUWS- Hittegolven, extreme droogte, watersnood en toename van bosbranden: enkele gevolgen van klimaatverandering die zijn waargenomen in Suriname de afgelopen jaren.

Volgens gegevens van de Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, wordt het alleen maar erger als er geen stappen worden ondernomen om het tij te keren.

Ondanks Suriname maar een minimale bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen dat als gevolg heeft klimaatverandering zal het land de negatieve effecten wel ervaren.

Vandaar dat het belangrijk is dat de pers op regelmatige basis informatie naar buiten brengt over de recente ontwikkelingen op het vlak van klimaatverandering, wat de prognoses zijn van wetenschappers en wat de burgers kunnen doen om de negatieve effecten te beperken.

De Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation Project organiseert daarom in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Journalisten en stichting Skrifi de workshop ‘De impact van klimaatverandering op Suriname’.

De bedoeling van de workshop is om de laatste ontwikkelingen rond
klimaatverandering te delen met journalisten en hen tools mee te geven
hoe berichten op te stellen die de aandacht zullen vangen van en te
begrijpen zijn door de samenleving over het onderwerp.

Overige berichten