fbpx

Workshop formulering voorwaarden Tabakswet ambtenaren

Voor de handhaving van de Tabakswet is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke ministeries samenwerken om het gebruik van tabak te verminderen of dan wel te elimineren. Het gaat in deze om het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, Arbeid, Justitie en Politie, Volksgezondheid en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft hiertoe in samenwerking met de Pan American Health Organization(PAHO) dinsdag een eendaagse workshop georganiseerd.

Het doel van de workshop was om samen met de verantwoordelijke ministeries na te gaan wat de uitdagingen zijn binnen de verschillende sectoren, wat de rol van het ministerie van Volksgezondheid hierbij is en hoe de verantwoordelijke ministeries gecoördineerd samen kunnen werken om het gebruik, het verhandelen en importeren van tabak te minimaliseren of dan wel te elimineren.

Het hoofddoel is het beschermen en redden van de samenleving: “we want to reduce death from smoking”, zoals de Paho-vertegenwoordiger, Yitades Gebre, dit benadrukt.

BEKIJK OOK
Surinaamse tieners en 20-plussers gaan financieel sombere toekomst tegemoet

De voorzitter van De Nationale Assemblee, Jenny Simons, zegt dat de aanname van de Tabakswet in DNA een groot succes is geweest, maar dat tegengas vanuit de tabaksindustrie niet is uitgebleven. Verder zegt ze dat de niet-rokers niet voldoende bewust zijn van de mogelijkheden tot protest, die de Tabakswet hen biedt.

Volgens de directeur van Volksgezondheid, Maureen Wijngaarde, moet het interministerieel bureau voor het ontmoedigen van het gebruik van tabak en tabaksproducten weer operationeel worden. Dit bureau zou volgens de directeur zorg moeten dragen voor de handhaving en naleving van de tabakswet.

Over de voorlichting van deze wet naar de samenleving toe zegt de directeur dat gebruik gemaakt zal worden van de regionale organen, zoals het burger informatie centrum en de reeds bestaande programma’s binnen het ministerie van Volksgezondheid.(GFC)