Workshop ‘Actieplan verbetering situatie Kinderrechten in Suriname’

Het Bureau Rechten van het kind van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), heeft met ondersteuning van de UNICEF een workshop georganiseerd ovet kinderrechten.

Waarnemend hoofd Bureau Rechten van het Kind, Bruce Sariredjo, geeft aan dat dit de tweede workshop is. De eerste werd gehouden in december 2018, toen waren stakeholders van de overheid uitgenodigd.

Naar aanleiding van een aan hen gepresenteerd actieplan kinderrechten, hadden ze aangeven welke actie punten haalbaar waren en welke ze in de drie komende jaren zouden uitvoeren.

Vorige week was het de beurt van het maatschappelijk middenveld, de NGO’s, om hun inbreng te geven aan het actieplan kinderrechten. Dit is niet het eerste geschreven actieplan kinderen.

Het eerste actieplan kinderen werd geschreven in 2008 en was uitgegooid over de periode 2009-2013. Door verschillende oorzaken en omstandigheden was dit actieplan niet succesvol.

In 2016 is er gerapporteerd naar de VN in Genève, die heeft aanbevelingen gedaan over hoe Suriname het beter kan doen met de situatie van kinderrechten, zegt Sariredjo.

De aanbevelingen zijn gegoten in een nieuw nationaal actieplan kinderen 2019- 2021. Hierbij is rekening gehouden met het ontwikkelingsplan, alsook met de Substainable Develope Goals (SDGs). Al deze aandachtspunten zijn meegenomen bij het formuleren van het nieuw actieplan.

Als dit actieplan gedragen wordt door alle stakeholders is het de bedoeling dat de minister van SOZAVO het aanbiedt aan de Raad Van Ministers (RVM). Dit nieuw actieplan kinderrechten zal een bijdrage moeten leveren aan het verbeteren van de situatie van de kinderrechten in Suriname.

Overige berichten