fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Zwarte Surinamers in Nederland worden gediscrimineerd en zijn derderangsburgers?

INGEZONDEN- Het is een vaak terugkerend onderwerp van gesprek in Nederland, in Suriname in veel mindere mate. Haast elke dag worden mensen geconfronteerd met incidenten of uitspraken die als racistisch of discriminerend worden aangemerkt.

Ook vooraanstaande Surinamers in Nederland komen vaak in de media om te vertellen dat ze frequent het gevoel hebben dat ze op basis van hun donkere kleur negatief worden beoordeeld en zo veel moeilijker hogerop komen op de Hollandse maatschappelijke ladder.

Een landgenoot vertelde mij in mijn periode toen ik in Rotterdam woonde, langer dan 10 jaar geleden, dat wij zwarte Surinamers nooit als volwaardige burgers zullen worden gezien in Nederland. Er zullen negatieve vooroordelen blijven bestaan, hoe goed wij ons best ook doen.

Bij de witte Nederlanders zullen wij ons altijd extra moeten inzetten om onze kwaliteiten te bewijzen, vertelde hij mij vaker.

Maar ik ben van oordeel dat de tijden nu helemaal veranderd zijn. Het lijkt er nu juist op dat wij zwarte mensen uit Suriname vaker positief worden gediscrimineerd. Er zijn veel meer mensen, ook witte Nederlanders, die opkomen voor onze belangen. Een zwarte Surinamer heeft het nu veel makkelijker dan zeg maar 20 jaar geleden.

OOK INTERESSANT
Rastafarian federatie Suriname vraagt hulp landbouwproject

Langzaam maar zeker is er sprake van een kentering in positieve zin en worden zwarte mensen minder gezien als derderangsburgers en juist als volwaardige mannen en vrouwen. Het is een gunstig proces dat nu gaande is.

Het is daarom jammer dat er steeds de nadruk wordt gelegd op het racisme. Uiteraard zijn er nog steeds racismegevallen overal ter wereld. Ook in Suriname. Maar, ik ben van oordeel dat het in Nederland de goede kan opgaat. Echter, door steeds terugkerende nieuwsberichten over racistische incidenten ontstaat er een totaal vertekend beeld.

Ik ben ervan overtuigd dat een steeds groter deel witte Nederlanders allang doorheeft dat de mens niet moet worden beoordeeld op basis van de huidskleur, maar op het gedrag. En dat is te merken!

R. Pinas

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.