Woon- en leefgenot Leiding 20 krijgt boost

Om het woon- en leefgenot van de bewoners van Leiding 20 te verbeteren, zullen binnenkort de nutsvoorzieningen in de buurt ter hand worden genomen.

Onder andere is de toezegging gedaan door Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), om de watervoorziening te verbeteren, zegt NDP-parlementariër Rosselli Cotino.

De bewoners van leiding 20 hebben de gelegenheid gehad om in het afgelopen weekend vraagstukken in hun woongebied aan te kaarten tijdens een meeting, waarbij verschillende overheidsvertegenwoordigers en het DNA-lid aanwezig waren.

De volksvertegenwoordiger zegt dat de SWM in 2014 het gebied reeds had voorzien van veilig en schoon drinkwater. Op enkele strategische plekken werden er toen tapkranen geplaatst. Deze blijken niet voldoende te zijn, omdat het nu gaat om honderden huishoudens. “De directeur van SWM heeft toegezegd binnen drie weken het gebied te voorzien van meer tapkranen.”

Het DNA-lid zegt dat het gebied beschikt over elektriciteit, maar geen straatverlichting. Ook dit zal worden aangepakt. “De mensen hebben erom gevraagd voor een veiliger gevoel. Er wonen veel vrouwen daar, die vroeg s’ morgens naar het werk moeten, maar ze voelen zich onveilig om in het donker te lopen.”

President-commissaris, Andy Rusland van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), heeft aangegeven ook dit gebied mee te zullen nemen bij het plaatsen van straatverlichting.

De bewoners hebben ook aandacht gevraagd voor het ophalen van trenzen en het opschonen van overwoekerde bermen. Deze aandachtspunten zullen worden doorgeleid naar de daarvoor bestemde instanties, deelde het assembleelid mee.