Woningbouwafspraak met Turken door Covid-19 geparkeerd

GFC NIEUWS- Afspraken die de regering had lopen met de Turkse handelsdelegatie voor de bouw van woningen, zijn door de wereldwijde Covid-19 crisis voorlopig geparkeerd.
De Turken vertoefden in februari in Suriname en toonden interesse voor het woningbouwbeleid van de regering. Er waren reeds gesprekken gevoerd met minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Finabank en de Hakrinbank.
Hierbij waren er verschillende financieringsmodellen besproken. Minister Misiekaba zegt dat aan de deze afspraken geen vervolg kon worden gegeven, daar de Turken door de COVID-19 situatie niet meer wederom naar Suriname konden afreizen. Hij sprak van een door God gegeven gelegenheid die door de Turken was aangeboden. De handelsdelegatie had aangeboden te bouwen door middel van voorfinanciering. Het was de bedoeling om al vóór de verkiezingen te starten. “Maar al deze zaken zijn gebracht tot na de verkiezingen,” aldus de bewindsman.
De Turkse delegatie had tijdens haar aanwezigheid in Suriname ook een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het bestuur van City of Para, dat belast is met de opzet van een woningbouwproject in dat district. Deze MoU behelst de bouw van 100 woningen door de Turkse huizenfabrikant NURIS.
Minister Misiekaba erkent dat de woningnood groot is alsook dat het aantal van ongeveer 5000 gebouwde huizen in de afgelopen periode een druppel op een hete plaat is. Hij zegt dat er behoefte is aan 25.000 tot 30.000 huizen. “Hoe meer er wordt gebouwd, hoe meer aanvragen er zijn,” zegt de bewindsman.
Hij benadrukt dat er op een veel hoger tempo gebouwd zal moeten worden. De voorwaarden daartoe zijn reeds getroffen met de aanname van de wetten Woningbouwfonds en Garantiefonds voor Huisvesting. Deze instituten moeten nog worden opgezet.
Mensen die echt in grote problemen zijn doordat ze hun huishuur niet kunnen betalen of gezinnen die uit huis zijn gezet, kunnen voor hulp wel terecht bij het ministerie dat over een financiële pot beschikt.
Minister Misiekaba benadrukt echter dat de middelen niet onbeperkt zijn. Men zal moeten bewijzen dat men de huur niet kan betalen of uit huis is gezet.

Overige berichten