Wonderen en zegeningen van de Quran centraal tijdens Islam awareness week

Het thema dit jaar van de Islam awareness week (IAW) is: Wonderen en zegeningen van de Quran.

De islamitische Federatie Suriname (IFS), heeft ten doel te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van een ieder en beijvert zich voor de materiële en immateriële ontwikkeling van onze gemeenschap, met als belangrijke peilers, moraal en ethiek.

Tegen deze achtergrond presenteert zij wederom de Islam awareness week als een van haar jaarlijks terugkerende activiteiten.

Met de awareness week wordt in het algemeen getracht kennis en bewustzijn te vergroten in onze samenleving behalve over de ware islam, ook over relevante zaken, met de bedoeling (indirect) een bijdrage te leveren aan het functioneren en de leefbaarheid binnen onze gemeenschap.

De IAW-2019 welke duurt van zaterdag 27 april tot en met zaterdag 4 mei, is gefocust op de Ramadaan en wordt wordt dit jaar simpel gehouden.

De quran is op zich nl. een wonder aangezien het onvervalst en ongewijzigd is gebleven in de afgelopen meer dan 1400 jaar. Ook bevat het onder meer heel wat wetenschappelijke feiten en aanwijzingen op het gebied van biologie, geografie, geschiedenis en oceanologie.

Het doel van de IAW-19 is enerzijds de moslims onder ons te herinneren aan de bijzondere zegeningen van de quran en aan gezond geestelijk en lichamelijk leven.

Anderzijds is tevens het doel om bij de gemeenschap het besef over de wonderen die gepaard gaan met de Quran aan te scherpen of dit besef te vestigen, ten behoeve van het vergroten van onderling begrip en respect.