fbpx

Witagron heeft nu ook verbrandingsoven

GFC NIEUWS- Nadat op 4 december in Brownsweg de elfde verbrandingsoven in gebruik was genomen, werd een dag later Witagron aangedaan.

Daar werd op donderdag 5 december de 12e unit binnen het milieuplan van president Desiré Bouterse (Bouta’s Milieu Plan) door minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan de lokale gemeenschap overgedragen.

De bewindsman hield de lokale bevolking voor dat regering Bouterse niet alleen oog heeft voor de stad, maar ook naar het achterland omkijkt. “Wij brengen overal ontwikkeling. We doen veel voor de stad, maar we kijken ook om naar het binnenland”, aldus minister Elias, die nutsvoorzieningen als water en elektriciteit noemde, welke door de regering voor het binnenland in orde zijn gemaakt.

Hij benadrukte dat de regering echter ook het milieuplan belangrijk vond voor het achterland. Daarom is er zonder aarzelen te werk gegaan, nadat districtscommissaris Ludwig Mettendaf van Boven Coppename een verzoek had ingediend voor een verbrandingsoven op Witagron.

Volgens de bewindsman heeft president Bouterse dit verzoek gehonoreerd, waardoor landelijk de twaalfde verbrandingsunit kon worden opgezet. Medewerkers van het Mungra Medisch Centrum (MMC) hebben vier lokale bewoners getraind in het beheer van de oven.

BEKIJK OOK
Leden subafdeling NDP Welgelegen leren zelf roti bakken

Minister Elias benadrukte dat de overdracht echter niet betekent dat het dorp in de steek zal worden gelaten en vroeg in het bijzonder het getrainde viertal zelf aan een oplossing te werken mocht zich een probleem met de unit voordoen.

De bewindsman wees in deze vooral op goed onderhoud van de oven. Hij gaf te kennen dat milieu naast volksgezondheid en onderwijs één van de speerpunten is van de huidige regering. Vanuit de aandacht die gegeven wordt aan het milieu is bij de president het idee ontstaan om een milieuplan op te stellen.

Kapitein Willem Emanuel toonde zich ingenomen met de verbrandingsoven op Witagron. Volgens hem is het dorp lang achter geweest en voor hem betekent de unit beweging in de ontwikkeling van het dorp.