“Wit Santie, onze geschiedenis” aangeboden aan parlementsvoorzitter

GFC NIEUWSREDACTIE- Het bestuur van Wit Santie in Suriname heeft het boek ‘Wit Santie, onze geschiedenis’ overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee.

Het bestuur bestaande uit het dorpshoofd Patrick Mansé, projectleider Giovanni Marengo en hoofd basja Michael Swedo is ondersteund door de parlementariër Patrick Kensenhuis.

In het boek is de geschiedenis van het dorp opgenomen. Verder wordt er ook aandacht gevraagd over het feit dat er concessies zijn uitgegeven door de regering in het gebied.

“Deze situatie heeft sinds de komst van het vliegveld(Johan Adolf Pengel Luchthaven) grote impact gehad op ons- bewoners en gebruikers van het grondgebied- en tot op de dag van vandaag vormen de ontwikkelingen een grote bedreiging voor de dorpsbewoners”, luidt een passage uit het boek.

Het doel van het boek is de vastlegging van de geschiedenis voor de toekomst, identiteitsbewustzijn van de inheemse
bewoners van Wit Santie en Hollands Kamp, de wetgevende- rechterlijke- en uitvoerende macht en internationale organisaties te overtuigen om over te gaan tot daadwerkelijke erkenning van de traditionele gronden.

Voorzitter Bee vindt het initiatief prijzenswaardig en noemt het een voorbeeld voor andere dorpen om de geschiedenis van te leggen voor het nageslacht.

De Nationale Assemblee staat op het punt de wet erkenning van de traditionele gronden te behandelen en kan het aangeboden boek dan zeker als naslag werk gebruikt worden voor de leden.