fbpx

Winst Hakrinbank met 21% afgenomen

De Hakrinbank heeft vandaag haar halfjaarrapport 2018 uitgebracht. Hierin zijn opgenomen de geconsolideerde balans per 30 juni 2018, de winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2018 en de toelichtingen daarop, welke zijn beoordeeld door de externe accountant, die hieromtrent een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.

Het rapport bevat informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij en Hakrinbank Real Estate.

Het geconsolideerd balanstotaal steeg in het eerste halfjaar 2018 met 5,7% tot SRD 4,38 miljard. De geconsolideerde kredietverlening steeg met slechts 0,5% tot SRD 1,57 miljard, vanwege beperkte uitzettingsmogelijkheden die voldeden aan onze acceptatiecriteria.

De geconsolideerde winst vóór belastingen bedroeg SRD 23,0 miljoen, een afname van 21,0% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2017. De afname werd veroorzaakt door de daling van de interestmarge en van het resultaat uit financiële transacties, evenals door gestegen kosten, onder andere verband houdende met de aangehouden euro geldzending.

Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2018 en rekening houdende met de ontwikkeling van onze BIS solvabiliteitsratio, heeft de Raad van Commissarissen na overleg met de directie besloten geen interim-dividend uit te keren.

De koers van het aandeel Hakrinbank op de Surinaamse Effectenbeurs bleef in het eerste halfjaar 2018 onveranderd op SRD 408.

Begin juli heeft de minister van Financiën de directie per brief geïnformeerd dat de regering voornemens is om de verkoop van haar aandelen in de Hakrinbank in de tweede helft van 2018 te effectueren. De bank zal de volledige ondersteuning geven hieraan, teneinde dit voornemen te helpen realiseren.

BEKIJK OOK
Politie: Vermoedelijke schutter en kompaan dodelijke schietpartij Drambrandersgracht aangehouden, tweede schutter voortvluchtig

Per eind september is Jim Bousaid, na een dienstverband van circa 35 jaren bij de Hakrinbank, waarvan de laatste 16 jaren als algemeen directeur, met pensioen gegaan. De directie wordt thans gevormd door Rafiek Sheorajpanday, commercieel directeur, tevens waarnemend algemeen directeur en Magalie Keerveld, financieel directeur.

De Hakrinbank heeft onder leiding van Bousaid belangrijke mijlpalen bereikt en is flink gegroeid. Er zal begin november een afscheidsreceptie voor zakenrelaties gehouden worden, om Bousaid op gepaste wijze uit te zwaaien.

Sheorajpanday geeft aan niet ontevreden te zijn over de gerealiseerde bedrijfsresultaten, ondanks de iets mindere financiële resultaten. Hij is bijzonder verheugd met de introductie van Hakrinbank Online Payments (HOP), waarmee enerzijds het betaallandschap in Suriname naar een hoger niveau is gebracht, en anderzijds kan HOP een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van e-commerce in Suriname.

Ook is een aanvang gemaakt met de introductie van Hakrinbank Easy Request (HER) dat de verstrekking van consumentenkredieten vergemakkelijkt. HER faciliteert de verkopen van de bedrijfsklanten van de Hakrinbank, en vergroot het gemak voor de consument.

Sheorajpanday geeft aan dat de introductie van innovatieve, vooral op financial technology (fintech) gebaseerde producten en diensten de toegankelijkheid en het gemak van de dienstverlening zullen verbeteren en daarmee de verdere ontwikkeling van de Hakrinbank zullen bestendigen.