Winkeliersverenigingen geïnformeerd over Basisgoederen Plus project

GFC NIEUWS- Daar het beleid van de regering erop is gericht om de lokale productie te bevorderen en te stimuleren om hiermede de beschikbaarheid van de basisgoederen ten allen tijde te garanderen zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) binnenkort het project Basisgoederen Plus lanceren.

In het kader hiervan is er een meeting gehouden met vertegenwoordigers van de Winkeliers- en ondernemersvereniging Suriname (WOVS) en de Vereniging van Winkeliers (VVW).

Tijdens deze meeting is er van gedachten gewisseld over de distributie van de posters die zullen worden vervaardigd met daarop vermeld de basisgoederen en maximumprijzen.

De posters worden in winkels en supermarkten geplaatst, zodat consumenten op de hoogte zijn van de producten en de prijzen die gelden. Het doel van het project is transparantie van prijzen, bevorderen van gezonde concurrentie, het voorkomen van prijsfluctuaties, het garanderen van informatie naar de samenleving alsook het promoten van Surinaamse producten.

In de afgelopen periode is het platform van importeurs van levensmiddelen geïnformeerd over het basisgoederen Plus project en de importeurs hebben hun leden in kennis gesteld over het project. Diverse importeurs participeren aan het project en hebben ook al hun producten en prijzen verstuurd naar het ministerie.

Het ligt in de bedoeling dat WOVS via haar netwerk, haar leden zal informeren over dit project. Minister Stephen Tsang van HI&T gaf tijdens de meeting aan dat de volledige medewerking nodig is van de verschillende actoren, om het project succesvol te laten verlopen.

In 2012 was dit project reeds opgestart door het Kabinet van de Vicepresident. Thans valt dit project rechtstreeks onder het ministerie van HI&T en wordt de nadruk gelegd op de transparantie van prijzen en informatie verschaffing.

Een belangrijk verschil tussen het vorige project en het huidige is dat voorheen niet alle winkels meededen aan het project.

Bij het Basisgoederen Plus project, is het streven om alle winkels te voorzien van posters. De posters zullen maandelijks worden gewijzigd. Het ministerie van HI&T zal in samenwerking met de importeurs de posters vervaardigen en distribueren.

Bekijk ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> Afslanksysteem Constantin werkt het beste volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek

Meer nieuws

Overleg op hoog niveau in Lawagebied

GFC NIEUWS- Granman Ipomadi Pelenapin, zijn traditionele leiders en de leiders van de Wayana aan de Franse kant van de Lawarivier hebben besloten dat door…

DSB weer open na goed onderhoud met CBvS

GFC NIEUWS- De directie van De Surinaamsche Bank heeft vanmorgen in een breedvoerig onderhoud met de Governor van De Centrale Bank van Suriname (CBvS) goede…

Dienstverlening SZF niet gestopt

GFC NIEUWS- De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van de Surinaamse autoriteiten nopen de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) verantwoordelijkheid te nemen in het niet verder…

Petitie tegen nieuwe Valutawet

GFC NIEUWS- Twee bezorgde burgers, Alven Roosveld en Patrick Robles de Medina, hebben het initiatief genomen voor een online-petitie tegen de nieuwe Valutawet, want ook…