fbpx
Wim Bakker presenteert boek over Srefidensi

In verband met 40 jaar onafhankelijkheid, presenteert auteur Wim Bakker zijn pennevrucht “Srefidensi: de politiek van natievorming.” De presentatie is op woensdag 18 november in het IGSR gebouw op het universiteitscomplex.

In het boek zijn enkele gedachten uitgewerkt over politieke obstipatie, vrijheid en gelijkheid in onze tijd en de tweeledige strijd voor herstel en bloei. In dit boek wordt eveneens een nieuw model van de integratie van etnische groepen gepresenteerd.

“Integratie is een conflictueus proces  waarin groepen met elkaar leren samenleven via assimilatie en accommodatie. Van belang is een overkoepelend firmament van gedeelde waarden. Gedeelde waarden worden  geleerd door gezamenlijke politieke acties. Joint actions zijn de bron van collectief bewustzijn,” zegt Bakker.

Enkele vragen die in het boek aan de orde komen zijn: Is de democratische rechtsstaat nog valide als ethico-politieke horizon van onze samenleving, wat is nationaal bewustzijn, wat is klassebewustzijn en wat is de rol van etnische politieke partijen bij de integratie?

In een samenvatting vertelt Bakker als volgt over de inhoud van het boek. Politiek is strijd om macht en regeren. In elke samenleving is de verdeling van geld en goederen een wezenlijk aspect van de zorg voor het voortbestaan. Dat is waar de samenleving zichzelf waarmaakt of waar zij uit elkaar valt.

Succes en falen van de samenleving worden hier bepaald. Het politieke is de strijd over de verdeling van levenskansen en de beheersing van conflicten. Het politieke heeft twee onlosmakelijke zijden:  strijd om de macht en regeren.

Als de macht veroverd is moeten de regeerders overschakelen van confrontatie naar  samenwerking. Conflicten moeten zo veel mogelijk worden ingetoomd. Men streeft naar consensus. Structuren zoals Tripartiet Overleg en public-private partnerships  zijn de instrumenten van de consensus-politiek.

De geschiedenis leert dat de belangen van de heersende groepen de begrenzing vormen van elke politieke consensus. Stapje voor stapje, van regering op regering, van generatie op generatie, wordt in het politieke huis de ene na de andere deur en het ene na het andere raam dichtgetimmerd of vergrendeld.

De gevestigde belangen worden beveiligd en er is bijna geen doorkomen meer mogelijk voor andere belangen. De ‘windows of opportunity’ worden steeds kleiner voor de niet-gevestigde belangen.

Op gegeven moment wordt er een kritiek punt bereikt, waarbij duidelijk wordt dat de heersende consensus te weinig concreets oplevert voor grote groepen in de samenleving. Dan wordt het tijd voor het breken met de heersende orde en het construeren van een nieuwe ethice-politieke horizon, een nieuwe consensus.

Politieke obstipatie – In Suriname zijn we op een punt  waar het duidelijk is dat de huidige politieke orde niet in staat is te zorgen voor een rechtvaardige samenleving. Ons politiek-bestuurlijk systeem zit muurvast. Het systeem levert geen prestaties, er worden geen oplossingen gebracht voor nationale problemen.

Ons  land lijdt aan politieke obstipatie, er wordt niets geproduceerd, alleen maar wind, hot air. Zeventig procent van het volk leeft onder de armoedegrens. Er is een ‘marginale massa’ van honderdduizenden  mensen zonder betaald werk of vast inkomen.

Kongsi’s van kapitalisten en politici verduisteren de opbrengsten van onze goedkope arbeid en onze natuurlijke hulpbronnen. Zij beheersen alle politieke partijen. Geen enkele partij of regeercombinatie is in staat hun macht te breken. De enige way out  is de vorming van een progressieve coalitie voor een nieuwe politiek.

Vrijheid en gelijkheid in onze tijd – De intellectuelen, leiders van groepen en organisaties, wetenschappers, kunstenaars, mediawerkers en managers van Suriname hebben hier een historische rol te vervullen. Zij zijn echter verstrooid als los zand in alle lagen van de samenleving en alle sectoren van de maatschappij.

Ze concentreren zich op de microcosmos van hun eigen organisatie. Ze zijn niet klassebewust, anders gezegd,  ze zijn zich niet bewust van de bijzondere taak die zij als managersklasse in de samenleving zouden kunnen vervullen, namelijk het construeren van een nieuw ethisch en esthetisch firmament van beginselen waarop een vernieuwende samenleving zich zou kunnen oriënteren. Ze zouden de ziel kunnen zijn van een nieuwe progressieve mensvriendelijke politieke beweging.

Tweeledige strijd – Voor herstel en bloei van onze samenleving moet er een tweeledige strijd gevoerd worden: ten eerste, een populistische strijd om de macht tegen de kongsi’s en, ten tweede, een ideologische strijd om verbetering van de politiek zelf, anders gezegd, strijd voor de constructie van een nieuwe consensus  over vrijheid en gelijjkheid.

De verdoezelende werking van de huidige consensus moet aan de kaak worden gesteld door radicale democratie. De cultuur van de radicale democratie is niet het behouden van de consensus, maar het steeds uitdagen van de consensus. Natievorming is niet alleen een politieke, maar ook een pedagogische uitdaging.

Natievorming opereert in de spanningsvelden tussen conflict en samenwerking, tussen paternalisme en democratie, tussen populisme en beleid. Mensen moeten worden opgevoed en de creativiteit van het individu moet worden vrijgemaakt. De natie moet worden bestendigd  en creatieve destructie moet worden benut.

De strijd voor vrijheid en gelijkheid begint bij het trekken van een scherpe scheidslijn in de samenleving tussen enerzijds de kongsi’s en anderzijds alle groepen die te lijden hebben onder de heersende toestand. Dat is een bonte verzameling van mensen met uiteenlopende  verlangens, die één ding met elkaar gemeen hebben: hun wensen komen nooit aan bod in de huidige politieke constellatie.

 

 

Meer nieuws

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Lelydorp heeft EBS betaaldienst erbij

GFC NIEUWS- De Energiebedrijven Suriname (EBS) werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening en brengt deze steeds dichter bij haar klanten. Dikke mensen slanken…

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…