Wildlife Welfare Rondetafeldiscussie

Een eendaagse rondetafeldiscussie vandaag over het welzijn van wilde dieren georganiseerd door Green Heritage Fund Suriname.

Het doel van deze discussie is om het welzijn van wilde dieren en
de menselijke activiteiten die van invloed zijn op de natuur van Suriname te bespreken en bewustwording hierover op gang te brengen en deze tevens te plaatsen in de context van de One Health gedachte.

De genodigden bestaan uit vertegenwoordigers die verschillende stakeholders vertegenwoordigen als een manier om de uiteenlopende meningen over
mensen en hun rol bij het beschermen van dieren in het wild accuraat te vertegenwoordigen, zoals overheidsinstanties, milieu-NGO’s, de Universiteit van Suriname, Inheemsen en Marrons, jacht- en visserijorganisaties en commerciële industrieën zoals hout, olie en mijnbouw.

Via deze workshop hopen we dat de groep de beste manieren kan kiezen om
onze praktijken aan te passen en vooruitgang te boeken bij het beschermen van wildedieren.

De belangrijkste discussiepunten van de workshop zijn het grote probleem van
habitatverlies op land en in de zee, evenals enkele specifieke praktijken die dieren in het wild kunnen bedreigen, zoals jacht, handel als huisdieren, handel in bushmeat en toerisme en hoe dat hun welzijn en ons welzijn kunnen beïnvloeden.

Deze potentieel schadelijke menselijke activiteiten vormen de focus van de discussie, omdat de workshop tot doel heeft te bespreken hoe deze praktijken redelijkerwijs kunnen worden veranderd om het lijden van wilde dieren te verminderen.

Overige berichten