fbpx

Wijziging kiesstelsel noodzakelijk voor vergroten democratisch gehalte

Het wijzigen van het Surinaamse kiesstelsel is noodzakelijk voor het vergroten van het democratisch gehalte onder het volk.

Dit stond centraal tijdens het betoog van voorzitter Melvin Bouva van de commissie van rapporteurs die belast is met de behandeling van twee ontwerpwetten ter wijziging van het kiesstelsel.

De verwijten vanuit de oppositie alsof de regering hiermee bewust haar positie veilig probeert te stellen in 2020, verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Hij stelt retorisch de vraag waarom delen van de oppositie juist vrezen voor de wijzigingen die juist het democratisch gehalte bij het kiezerspubliek zullen vergroten. De commissievoorzitter heeft verder aangegeven dat de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van het Decreet Politieke Organisaties is teruggenomen door de regering, voor het plegen van aanpassingen.

“Het is dus duidelijk dat waarborging van de democratie en het in standhouden van een sociaal rechtvaardige samenleving van eminent belang zijn. In dit kader dient elke wijziging in ons Grondwet en of Kiesregeling tot doel te hebben het versterken van de democratie en vrije keus in onze samenleving”, aldus de commissie-voorzitter.

BEKIJK OOK
Twee jeugdige arrestanten ontvlucht uit jeugdinrichting Opa Doeli

NDP-parlementariër Naomi Samidin zegt ingenomen te zijn met de behandeling van de wetsontwerpen. Zij benadrukt dat er geen sprake is van volksonvriendelijkheid, geen enkele gelegenheidswetgeving en geen bekokstoven. “We willen juist met deze regeling de kiezer in de gelegenheid stellen om een partij ideologie die zij aanspreekt te kiezen”, aldus Samidin.

Zij verwijst naar het verleden en haalt daarbij aan dat partijen bij elkaar worden geharkt om zogenaamd een antwoord te zijn op een zittende regering. “We hebben gezien hoe dat werkt. De combinatie valt uit elkaar en de kiezer ziet zijn stem verloren gaan. Dat willen wij voorkomen.” Het volk mag nimmer het gevoel krijgen dat zij als stemvee wordt gebruikt. De behandeling van de ontwerpwetten wordt donderdag voortgezet.