fbpx

“Wij kunnen niet langer wachten; belastinghervorming moet nu”

Het recente belasting seminar dat gehouden werd om alle stakeholders te informeren over de op handen zijnde hervormingen, is niet het einde van het traject van de transformatie. Het ministerie van Financiën is veel meer van plan. De geplande veranderingen zijn dringend vereist.

Volgens John de Lannoy, coördinator van het transformatietraject, is de situatie van dien aard dat we niet langer kunnen wachten. “De transformatie moet nu, we kunnen niet langer wachten,” zegt hij resoluut.

Onder meer de daling van goud en olie hebben gemaakt dat inkomsten van ons land enorm zijn gedaald over de afgelopen jaren. Dit resulteerde ook in een daling van de belastinginkomsten.

Suriname krijgt in vergelijking met landen in de regio een minder Bruto Binnenlands Product. Suriname krijgt slechts 17% van het BNP ten opzichte van andere landen in de regio die liggen tussen 25 tot 30%. “Dit is geen goede zaak,” merkt de Lannoy somber op.

Het gevolg is dat wij niet voldoende innen om belangrijke zaken als onderwijs, sociale voorzieningen, sociale projecten als huizenbouw, infrastructurele werken en anderen te kunnen betalen.

17% van het BNP houdt ook in dat een groot deel van de samenleving geen of te weinig belasting betaald. Terwijl bijvoorbeeld ambtenaren 25% tot 30% van hun inkomen betalen aan belastingen zijn er anderen die dat helemaal niet doen. De target om de 17% te verhogen naar 22% in 2020 zal niet betekenen dat mensen die reeds betalen meer gaan betalen.

OOK INTERESSANT
Presidentiële Werkgroep moet Creola vooruithelpen

Het tweesporig beleid zal zich richten op het moderniseren van de belastingwetten en de reorganisatie van de belastingdienst. De eerste heeft onder meer te maken met de Belasting op de toegevoegde waarde en andere belastingtypes. De tweede spoor regelt dat de instanties, de belastingdienst en de douane, klaar gemaakt worden om de wetten uit te kunnen voeren.

Voor deze transformatie is er door het Ministerie van Financiën een lening aangegaan. Lannoy verzekerd dat deze middelen alleen voor dit project aangewend zullen worden. Het kan volgens hem ook niet anders daar de middelen in fases en afgestemd op de voortgang van het project worden vrijgemaakt.

De transformatie is volgens Lannoy een noodzaak. “We kunnen niet anders, pappen en nathouden zijn geen alternatieven,” zegt hij overtuigd.(GFC)