fbpx

Wi Uma! Fu Sranan tekent raamovereenkomst met Defensie

GFC NIEUWS- De Agrarische Coöperatieve Vereniging Wi! Uma Fu Sranan (WUFS) en het ministerie van Defensie hebben ter vergroting van de productie en verwerking van cassave een raamovereenkomst getekend.
De partijen zijn deze samenwerking aangaan ter stimulering van de productie en verwerking van cassave ten gunste en voordeel van beide organisaties.
Het Nationaal Leger zal ondersteuning bieden aan WUFS met mankracht en machines en WUFS zal het Nationaal Leger ondersteunen in hun maandelijkse behoefte aan minimaal 50% lokaal geproduceerde voeding. WUFS zal cassave puree leveren aan het leger ter vervanging van 40% tarwemeel in hun dagelijkse broodproductie.
Verder zal WUFS een pilotproject opzetten waarbij uit cassaveresten veevoer zal worden geproduceerd voor de kippenkwekerij van het Nationaal Leger.
WUFS is een coöperatieve vereniging en heeft sinds haar oprichting een sterke betrokkenheid van vrouwelijke ondernemers, speciaal vrouwen uit het binnenland.
WUFS heeft tot doel het verbeteren van de levensstandaard van vrouwelijke ondernemers in voornamelijk rurale gebieden, zodat zij economisch weerbaar zijn en zorg kunnen dragen voor hun eigen ontwikkeling en hun familie.
WUFS stimuleert de vrouwen om diverse gewassen te telen, en verder verzorgt WUFS-trainingen op het gebeid van “Good Manufacturing Practices, Good Hygiene Practices en Good Agriculture Practices” die reflecteren naar de eigen belevingswereld en omstandigheden van de vrouwen.
Verder zorgt WUFS een gegarandeerde afzet en verwerking van de producten van de vrouwen. Ook in het verwerkingsproces zijn vrouwen betrokken. Bekende producten zijn de Kokori babyvoeding, ready to bake cassava mix en cassave meel.
Binnen de raamovereenkomst zal het agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger haar productie verder uitbreiden en de teelt van cassave verhogen, waarbij WUFS de cassave zal afnemen en verantwoordelijk is voor de verdere verwerking van de cassave tot eindproducten.
Conform de raamovereenkomst staat WUFS garant voor een intensieve betrokkenheid van vrouwelijke landbouwers bij de levering van grondstoffen voor verdere verwerking. Het creëren van meer werkplekken voor sociaal zwakkere vrouwen is een essentieel onderdeel van de samenwerking.

BEKIJK OOK
Ambtenaren OW nu ook Buitengewoon Agent van Politie