fbpx

Wi Uma Fu Sranan en Sozavo versterken samenwerking

De Agro Coöperatie Wi!Uma Fu Sranan (WUFS) heeft wederom een mijlpaal bereikt. Woensdag, vond de ondertekening plaats van de Memorandum of Understanding (MOU) tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en de Agro Coöperatie. Zo laat het ministerie donderdag weten.

De overéénkomst houdt in dat er eenduidigheid moet bestaan over het leveren van lokale goederen voor het samenstellen van de voedselpakketten voor Sozanet, over de samenwerking met lokale vrouwelijke ondernemers/landbouwers voor de levering van de grondstoffen aan WUFS en over de te creëren werkplekken voor de vrouwelijke cliënten van SoZaVo bij de verwerking van de grondstoffen tot eindproducten.

Het doel van deze overéénkomst is het vastleggen van afspraken en procedures in de werkrelatie tussen het ministerie en de coöperatie, waarbij specifieke aandacht zal worden besteed aan het leveren van lokale producten van lokale vrouwelijke ondernemers.

Volgens Tanja Lieuw A Soe, voorzitter van WUFS is het voor de rurale vrouwelijk producenten een stimulans om meer te gaan planten en ook een garantie voor afzet. Tevens moeten de inkomsten helpen bijdragen tot het professionaliseren van de productie.

Overige berichten