WHO maakt wereldwijde gezondheidsstatistieken bekend

Zondag is het Wereld Gezondheidsdag. In verband met deze dag heeft de World Health Organization wereldwijde gezondheidsstatistieken van 2019 vrijgegeven.

Volgens deze statistieken verliezen mannen levensjaren, omdat ze geen gebruik maken van gezondheidsdiensten. Vrouwen overleven mannen overal ter wereld, maar de kloof is het grootst in rijke landen, omdat mannen minder geneigd zijn om gezondheidszorg diensten te gebruiken en gezond gedrag aan te nemen. Dit blijkt uit een analyse van de wereldwijde gezondheidsstatistieken, World Health Statistics 2019, die vrijdag door de World Health Organisation is bekend gemaakt.

De kloof is echter veel kleiner in landen met lage inkomens, omdat moedersterfte meer bijdraagt aan verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen dan welke andere oorzaak dan ook.

In landen met een laag inkomen sterft één op de 40 vrouwen aan moederoorzaken (maternal). Deze statistieken ondersteunen de noodzaak om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken om alle mensen te bereiken die behoefte hebben aan curatieve en preventieve gezondheidszorg.

De statistieken zijn gepubliceerd om zodoende samen te vallen met Wereld Gezondheidsdag die elk jaar op 7 april wordt herdacht, waarbij dit jaar de nadruk ligt op de eerstelijnsgezondheidszorg als de basis van universele gezondheidsdekking.

PAHO zal het rapport dinsdag 9 april presenteren in Mexico op het PAHO Regionaal Forum presenteren met aanbevelingen over het verkrijgen van universele gezondheid. Deze gebeurtenis zal live worden uitgezonden.

“Het rapport biedt de harde feiten die ons moeten aansporen om het beter te doen; om ervoor te zorgen dat iedereen, overal toegang heeft tot gezondheidszorg,” zei Tedros Adhamon Ghebreyesus, WHO- algemeen directeur. “Mondiaal, nationaal en lokaal moet gezondheidsbeleid inspelen op de behoeften van zowel mannen als vrouwen.”

Ondanks de verschillen tussen mannen en vrouwen is er over het algemeen een duidelijke verbetering in de levensverwachting. Tussen 2000 en 2016 nam de mondiale levensverwachting bij geboorte met 5,5 jaar toe van 66,5 tot 72,0 jaar.

Gezonde levensverwachting (verwachte levensjaren in goede gezondheid) steeg van 58,5 jaar in 2000 tot 63,3 jaar in 2016. De levensverwachting blijft sterk beïnvloed door het inkomen.

In lage inkomenslanden is de levensverwachting 17,4 jaar lager dan in landen met een hoog inkomen. Eén op de twintig kinderen geboren in een land met een laag inkomen sterft vóór hun vijfde verjaardag.

Van de 40 belangrijkste doodsoorzaken dragen 35 oorzaken meer bij aan de afgenomen levensverwachting bij mannen dan bij vrouwen. In 2016 was de kans dat een 30-jarige man sterft aan een niet-overdraagbare ziekte vóór de leeftijd van 70 jaar, 44% hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Wereldwijde zelfmoordsterftecijfers waren 80% hoger bij mannen dan bij vrouwen in 2016. Sterftecijfers door aanrijdingen zijn meer dan tweemaal zo hoog bij mannen dan bij vrouwen vanaf 15 jaar en sterftecijfers als gevolg van moord zijn 4 keer hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Volgens de bevindingen in het rapport hebben mannen – in het geval waar mannen en vrouwen dezelfde ziekte hebben – ook minder toegang hebben tot gezondheidszorg.

In landen met gegeneraliseerde hiv-epidemieën zijn mannen minder geneigd dan vrouwen om een hiv-test te doen, hebben minder kans op toegang tot antiretrovirale therapie en lopen meer kans om te overlijden aan AIDS-gerelateerde ziekten dan vrouwen. Evenzo lijken mannelijke tbc-patiënten minder geneigd om zorg te zoeken dan vrouwelijke tbc-patiënten.

Voor vrouwen zijn borstkanker, complicaties bij de zwangerschap en bevalling en baarmoederhalskanker de belangrijkste doodsoorzaken die de levensverwachting verlagen vergeleken met mannen.

Het rapport van de High-Level Commission zal op 9 april beschikbaar zijn op de PAHO home page en www.paho.org/whd.