WHO dringt aan op meer investeringen in verpleegkundig personeel

GFC NIEUWS- De COVID-19-pandemie heeft duidelijk de cruciale rol benadrukt die verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers spelen bij het beschermen van de gezondheid van mensen en het redden van levens.
Een nieuw rapport, The State of the World Nursing 2020, roept op tot meer investeringen in het onderwijs, de arbeidsomstandigheden en het leiderschap van verpleegkundigen om hun bijdrage aan de gezondheidsstelsels te versterken.
“Elke dag zien we de moed, vaardigheid en toewijding van verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers die dapper dienen in de frontlinie van de COVID-19-pandemie,” zegt Carissa Etienne, directeur van de Pan American Health Organization ( PAHO).
“Verpleegkundigen hebben altijd een voortrekkersrol gespeeld bij het redden van levens en het zorgen voor de mensen. Maar nooit eerder was hun waarde zo duidelijk als nu. Ze verdienen niet alleen onze dank, maar ook tastbare steun om ervoor te zorgen dat ze optimaal kunnen bijdragen.”
Het nieuwe rapport, uitgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in samenwerking met de International Council of Nurses (ICN) en Nursing Now ter gelegenheid van Wereldgezondheidsdag 2020, benadrukt de bijdragen van en uitdagingen voor de bijna 28 miljoen verpleegkundigen in de wereld, die goed zijn voor meer dan de helft van alle gezondheidswerkers wereldwijd.
De oproep tot actie in het rapport is duidelijk: regeringen moeten zwaar investeren in verpleegkundig onderwijs, verpleegkundige banen creëren en leiderschap op het gebied van verpleegkunde bevorderen om ervoor te zorgen dat voldoende verpleegkundigen over de juiste vaardigheden beschikken voor effectieve, rechtvaardige en duurzame gezondheidssystemen.
Verpleging in de Amerika’s
In de Amerikas wonen 30% van de verpleegsters in de wereld, of ongeveer 8,4 miljoen mensen, van wie 87% vrouw is. 87% van alle verpleegkundigen in de regio zijn echter geconcentreerd in slechts drie landen, wat neerkomt op 57% van de totale bevolking.
De regio van de Amerika’s is de thuisbasis van 30% van de verpleegsters ter wereld, of ongeveer 8,4 miljoen mensen, van wie 87% vrouw is. Gemiddeld heeft de regio 83,4 verpleegkundigen per 10.000 inwoners, meer dan tweemaal het wereldgemiddelde van 36,9 per 10.000. Het cijfer maskeert echter extreme verschillen in de beschikbaarheid van verpleegkundigen in verschillende landen.
Volop 87% van alle verpleegkundigen in Amerika is geconcentreerd in slechts drie landen: Brazilië, Canada en de Verenigde Staten, wat neerkomt op 57% van de totale bevolking van de regio. Dat vertaalt zich in een dichtheid van 80 verpleegkundigen per 10.000 inwoners in die drie landen, maar staat in schril contrast met de minder dan 10 verpleegkundigen per 10.000 inwoners in Haïti, Bolivia en de Dominicaanse Republiek.
De Amerikaanse regio heeft ook grote verschillen in de distributie van verpleegkundigen binnen landen. In de 35 PAHO-lidstaten die gegevens over distributie hebben gerapporteerd, bevindt slechts 36% van de verpleegsters zich op het platteland, ook al woont 50% van de bevolking daar. De beschikbaarheid van verplegend personeel wordt ook bemoeilijkt doordat een aantal landen, vooral in het Caribisch gebied, netto-exporteurs van verpleegkundigen zijn.
Het overbruggen van de verpleegkloof
In de Amerikas is ongeveer 30% van het verpleegpersoneel 55 jaar of ouder en naar verwachting zal bijna een kwart van de verpleegkundigen de komende 10 jaar met pensioen gaan. Hoewel er momenteel 1 – 2 jonge verpleegsters beschikbaar zijn om elke gepensioneerde te vervangen, zal dat vervangingspercentage onvoldoende zijn om de bevolkingsgroei bij te houden.
Op mondiaal niveau voorspelt het rapport dat het huidige tekort van ongeveer 5,9 miljoen verpleegkundigen zal toenemen, aangezien naar verwachting 1 op de 6 verpleegkundigen wereldwijd de komende 10 jaar met pensioen gaat.
Om de verpleegkundige kloof tegen 2030 te overbruggen, zegt het rapport dat landen het aantal afgestudeerde verpleegkundigen jaarlijks met gemiddeld 8% moeten verhogen en ervoor moeten zorgen, dat ze een baan kunnen vinden en behouden kunnen worden door de gezondheidszorg. Dit vereist investeringen om de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden uit te breiden, de vergoeding van verpleegkundigen te verhogen en hun arbeidsomstandigheden te verbeteren om een ​​betere retentie te garanderen. De financiering van deze maatregelen kost ongeveer US $ 10 per hoofd van de bevolking (totale bevolking) per jaar, aldus het rapport.
Het rapport beveelt ook andere actiegebieden aan om de verpleegkundige beroepsbevolking te versterken, waaronder het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden bij verpleegkundigen en het creëren van nieuwe rollen met mogelijkheden om die vaardigheden uit te oefenen binnen gezondheidssystemen. Genderbewust beleid is ook van cruciaal belang voor retentie, aangezien 9 van de 10 verpleegkundigen wereldwijd vrouw zijn. Door bijvoorbeeld flexibelere werktijden aan te bieden, kunnen wij tegemoetkomen aan de veranderende behoeften van vrouwelijke verpleegsters tijdens hun loopbaan.
“Verpleegkundigen en verloskundigen blijven een centrale rol spelen in de algehele respons van de gezondheidssector in Suriname”, zegt dr. Karen Lewis-Bell, PAHO / WHO-vertegenwoordiger in Suriname. “We zullen het ministerie van Volksgezondheid blijven steunen bij het waarborgen van de bescherming van gezondheidswerkers in de frontlinie, aangezien zij hun rol spelen om ons allemaal veilig en gezond te houden tijdens deze COVID-19-pandemie.”

Overige berichten