fbpx

WHO benadrukt belang handhygiëne in de gezondheidszorg

Op 5 mei, Werelddag voor handhygiëne, benadrukt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) het belang van handhygiëne in de gezondheidszorg. De slogan van de campagne van dit jaar luidt: “Het ligt in uw handen: het voorkomen van sepsis in de gezondheidszorg”, en dient ter illustratie van de belangrijke relatie tussen goede infectiepreventie en controlepraktijken, zoals het wassen van uw handen en het voorkomen van sepsis.

De WHO roept gezondheidsinstellingen en -instanties op om door de gezondheidszorg veroorzaakte sepsis te voorkomen door een goede handhygiëne toe te passen en maatregelen te treffen in het kader van infectiepreventie en -bestrijding. Sepsis is een levensbedreigende aandoening die ontstaat, wanneer de reactie van het lichaam op een infectie verwondingen veroorzaakt aan zijn eigen weefsels en organen.

Als het niet vroeg wordt herkend en snel wordt behandeld, kan dit leiden tot septische shock, meervoudig orgaanfalen en overlijden. Het is een ernstige complicatie van infecties, vooral in landen met lage en middelhoge inkomens. In deze landen is sepsis een belangrijke oorzaak van maternale en neonatale ziekte en sterfte.

Wereldwijde cijfers

Naar schatting worden elk jaar meer dan 30 miljoen patiënten getroffen door sepsis. De wereldwijde cijfers voor sepsis groeien snel. Tijdens de zeventigste Wereldgezondheidsvergadering hebben de lidstaten een resolutie aangenomen over verbetering van de preventie, diagnose en behandeling van sepsis. Volgens de resolutie zal de WHO de lidstaten helpen door richtlijnen voor de preventie en het beheer van sepsis te ontwikkelen. Ook zal de WHO landen ondersteunen bij het opzetten van de nodige laboratoriumcapaciteit, -strategieën en -instrumenten om sepsis aan te pakken.

BEKIJK OOK  Caribbean Export helpt Surinaamse bedrijven met opstart en doorstart

Effectieve handhygiëne

Infecties die zijn opgedaan tijdens de levering van de gezondheidszorg komen vaak voor en vormen een risicofactor voor het ontwikkelen van sepsis, maar kunnen worden voorkomen. Effectieve handhygiëne speelt een belangrijke rol. Op Wereld Handhygiënedag moet de aandacht van een ieder gericht zijn op het voorkomen van sepsis in de gezondheidszorg door een goede infectiepreventie en controlepraktijken te hanteren. Op deze manier kan men de verspreiding van infecties helpen verminderen en het leven van miljoenen mensen redden. Zonder gedragsverandering zal sepsis een grote bedreiging blijven.

Sepsis in de gezondheidszorg voorkomen

De WHO roept ziekenhuisbeheerders op om sepsis in de gezondheidszorg te voorkomen en handhygiëne een kwaliteitsindicator te laten zijn in hun ziekenhuizen. Adequate handhygiëne vermindert het risico van zorginfecties en heeft de potentie om elk jaar 8 miljoen levens te redden in ziekenhuizen. Schone handen maken het gezondheidssysteem een veiligere plek om zorg te ontvangen.(GFC)