Wezenlijke bijdrage 's Lands Hospitaal in preventieve aanpak COVID-19

GFC NIEUWS- ‘s Lands Hospitaal levert een wezenlijke bijdrage in het Plan van Aanpak ten aanzien van het COVID-19 virus in Suriname, zoals aangegeven door het COVID-19 Management Team van het ministerie van Volksgezondheid.
Een onderdeel van het plan heeft te maken met de opvang en behandeling van patiënten met ernstige klachten, die op een gegeven moment intensieve zorg nodig zullen hebben.
Om de rest van de ziekenzorg niet in gevaar te brengen is besloten om deze patiënten gezamenlijk op te vangen op de Intensive Care Unit (ICU) van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ). Hiertoe zijn er al enige tijd besprekingen en overlegmomenten geweest met de directie van ’s Lands Hospitaal.
Zo stelde Surinames oudste ziekenhuis haar twee intensivisten beschikbaar, namelijk Preveen Banwarie en Bernardo Panka, die de coördinatie voeren over de inrichting en de behandelprotocollen.
Ook op het gebied van benodigde personeel is er bijgedragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen door het tekort hieraan landelijk.
Beide ziekenhuizen hebben met hun teams van medisch-directeuren, verpleegkundig-directeuren, specialisten, artsen en verpleging de noodzakelijke samenwerking kunnen opzetten in de vorm van een COVID-19 team, waardoor de ICU van het SVZ gereed gemaakt kon worden voor de opvang van de betreffende patiënten.
Het ministerie van Volksgezondheid is hiertoe ingekomen met de nodige materialen. Dokter Banwarie samen met collega Panka en hun team zijn goed gemotiveerd en gaan de verantwoordelijkheid om deze zware taak op hun schouders te nemen niet uit de weg.
Met zijn allen wordt er gehoopt dat het niet zover hoeft te komen en dringen er bij de samenleving nogmaals op aan de maatregelen van hygiëne en sociale aanpassingen in acht te nemen.

Overige berichten