fbpx

Wetgeving ondersteunt optreden politie in voldoende mate

De wetgeving ondersteunt het optreden van de politie in voldoende mate, zegt de minister van Justitie en Politie, Stuart getrouw.

De politie heeft een Handvest waarin duidelijk is aangegeven hoe zij haar werkzaamheden moet uitvoeren. Duidelijk is ook aangegeven de rol van de districtscommissaris en die van de procureur-generaal, die leiding geeft aan het Openbaar Ministerie (OM), zegt de minister in het programma Opinie.

Wanneer zich een strafbaar feit heeft voltrokken, vangt het voorbereidend onderzoek aan. Wanneer de eventuele verdachte is aangehouden, komt de hulpofficier van politie in beeld. Hij moet toetsen of de aanhouding rechtmatig is geweest. Wanneer hij dat gedaan heeft, treedt hij in contact met een Officier van Justitie (OvJ).

Op basis van de rapportage, beslist de OvJ of betrokkene al dan niet in verzekering wordt gesteld. Dan komt het vervolgingsonderzoek in beeld. Het OM zal zich dan belasten, om richtlijnen te geven aan de politie om het voorbereidend onderzoek voort te zetten.

BEKIJK OOK
Ramdin en Tjong-Ahin nemen roer over op Financiën en Planning

In het Handvest is verder ook duidelijk aangegeven hoe om te gaan in bepaalde situaties, bij gebruik van geweld en het toepassen van geweld. Voldoet zulks aan de proportie of is er sprake van subsidiariteit? Is het wel nodig dat het geweld wordt toegepast, is het toegepaste middel bij mate van het geweld wel rechtmatig? Wat het optreden van de politie betreft, is er in voldoende mate regelgeving.

Wat wel moet worden aangegeven, is dat het Handvest dateert vanaf 1971, nu anno 2019 zal dus sprake moeten zijn van herziening, zegt de minister. Verder is er een wijziging in het Wetboek van Strafrecht en in de nabije toekomst zullen er ook wijzigingen/aanvullingen worden gebracht in het Wetboek van Strafvordering.

Naar de mening van minister Getrouw, voldoet de wetgeving om een gedegen uitvoering te geven aan het optreden van de politie en de rechterlijke macht.