Wetenschappelijk onderzoek in Suriname naar werking Ivermectine bij Covid-19

GFC NIEUWSREDACTIE- Om de behandeling van Covid-19 te onderzoeken wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar de werking van het medicijn Ivermectine.

Dit middel wordt al jaren effectief en veilig gebruikt bij de behandeling van worminfecties.

Het is een goedkoop en makkelijk verkrijgbaar middel dat in sommige landen wordt gegeven als deel van de behandeling van COVID-19.

Laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat Ivermectine de hoeveelheid virussen vermindert. Of het middel ook bij mensen de ziekte bestrijdt en hoe het het beste te gebruiken, is echter niet helemaal duidelijk.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Israël geeft 3e prikje aan kinderen van 12 jaar en ouder

De WHO beveelt daarom aan het middel alleen te gebruiken in onderzoek, oftewel in clinical trials. Conform dit advies wordt er in Suriname onderzoek gedaan naar of en hoe het middel ernstige ziekte bij infectie met het virus kan voorkomen in de beginfase van Covid-19.

De Ivermectine in deze trial is voor mensen bedoeld en speciaal hiervoor geïmporteerd.

Bij de verschillende poli’s van de RGD kunnen personen met Covid-gerelateerde klachten die willen deelnemen aan dit onderzoek terecht voor het swabben en voor registratie.

Indien men mee wil doen wordt er meteen een Covid-sneltest afgenomen en het resultaat wordt ter plaatste gedeeld met de patiënt.

Indien de sneltest positief is krijgt de persoon een voorgeschreven behandeling en wordt begeleid om zijn of haar temperatuur en zuurstofgehalte dagelijks te meten.

Dit onderzoek is een triple blind placebo controlled trial waarbij de onderzoeker de werking van Ivermectine vergelijkt ten opzichte van een capsule zonder Ivermectine.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mu coronavariant verantwoordelijk voor dodelijkste golf in Colombia

Om er zeker van te zijn dat niemand van tevoren weet wie wel en wie geen medicament krijgt, krijgt de helft van de deelnemers placebo. Dit zijn capsules waarin geen medicament zit.

In het onderzoek naar de werking van het medicijn Ivermectine bij Covid-19-patiënten zijn er al een aantal deelnemers. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen nadat een sneltest, die wordt uitgevoerd naast het swabben, positief was.

Zodra er voldoende mensen zijn behandeld gaan de onderzoekers het ziekteverloop van de groep mensen die capsules met het middel gebruiken vergelijken met de groep mensen die capsules zonder het middel drinken.

De voordelen om aan dit onderzoek deel te nemen indien u besmet bent met Covid 19 zijn dat u mogelijk behandeld wordt met een middel dat voorkomt dat u erger ziek wordt of mensen besmet.

Het vraagt wel van u dat u dagelijks gebeld wordt door de onderzoekers die u vragen stellen om uw ziekteverloop vast te leggen.

Indien u Covid 19 klachten heeft en mee wil doen aan dit onderzoek kan dat alleen als u niet langer dan 3 dagen lang klachten heeft.

Als u, zoals wordt aan bevolen, direct gaat testen bij verschijnselen, kan u dus deelnemen.

Wordt u ergens getest waar er geen sneltest wordt gedaan en u heeft uw resultaat toch nog binnen 3 dagen nadat u ziek bent geworden, dan kunt u zich ook opgeven via de Faculteit der Medische Wetenschappen en het MWI op het app-nummer +597-7758995. U wordt dan door de onderzoekers geëvalueerd voor deelname.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten